Върни се горе

ОТНОСНО: гарантиране на независим живот и включване в общността на хората с хронична дихателна недостатъчност

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН КУТЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Хроничната дихателна недостатъчност (ХДН) е етап в хода на различни хронични заболявания, сред които белодробни и извънбелодробни заболявания, невромускулни заболявания, мозъчен инсулт, тумори, спинални травми, метаболитни заболявания и др.

Основните дейности при всички тези заболявания следва да са в посока профилактика за отстраняване или ранно прекратяване на причинните състояния и заболявания, предизвикващи развитие на дихателна недостатъчност, навременна и качествена диагностика и лечение.

С оглед осигуряването на медицинско обслужване на пациентите с различни заболявания и състояния, които биха довели до развитие на дихателна недостатъчност, в основния пакет от здравни дейности гарантиран от бюджета на НЗОК са включени редица дейности в болничната и извънболничната медицинска помощ за диагностика и лечение.

Посочените дейности и мерки са изцяло с цел предотвратяване и забавяне прогресирането и достигането на крайните фази на дихателна недостатъчност, при които пациентите се нуждаят от подпомагане на дишането с кислород.

Особено внимание и грижи изискват пациентите, които поради хода на заболяването си са достигнали етапа на напреднала декомпенсирана дихателна недостатъчност. За тях в основния пакет от здравни дейности са осигурени клинични пътеки и клинични процедури в областта на интензивното лечение, по които се осигурява подпомагане на дишането чрез апарати за неинвазивна или инвазивна вентилация. Тези диагностично-лечебни  дейности се извършват във всяко добре работещо и оборудвано отделение/клиника за интензивно лечение, както и специализирани структури за лечение на белодробни болести.

Съгласно консенсусните международни препоръки на научните медицински дружества, за пациенти с напреднала дихателна недостатъчност и необходимост от кислородолечение, такова следва да има възможност да се осигурява и в домашни условия. Следва да се отчита обаче факта, че кислородотерапията в домашни условия при тези пациенти се прилага при строги показания и е само един от компонентите на комплексното лечение, в допълнение към съответната терапия на основното заболяване.

От страна на МЗ са предприети действия с включване на дейности в основния пакет за медицинското наблюдение за пациентите с невромускулни заболявания, които поради слабост на дихателните мускули в крайните фази на заболяването се нуждаят от подпомагане на дишането. Създадена е нормативна възможност това да се извършва по Амбулаторна процедура № 10 "Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация", по която да се продължи наблюдението при пациентите с вече назначено подпомагане на дишането с неинвазивна вентилация.

Съгласно предоставена справка от информационната система на НЗОК, 24 лечебни заведения са сключили договор за изпълнение на тази амбулаторна процедура. В този смисъл осигуряването на възможности за прилагане на кислородотерапия в домашни условия за нуждаещите се пациенти е един от факторите за удължаване на продължителността и подобряване качеството на живота при тежка хронична дихателна недостатъчност в крайните фази на заболяването.

Бих желал да използвам случая да Ви уверя, че Министерството на здравеопазването е ангажирано с проблемите на всички пациенти, включително на тези с хронична дихателна недостатъчност и необходимост от подпомагане на дишането, като в рамките на възможностите се предприемат необходимите действия за подобряване на достъпа и качеството на медицинското обслужване.

Сподели в: