Върни се горе

Относно:  усвояването на средствата по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ ИГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

           

Основен приоритетите в работата ми като министър на здравеопазването е свързан с подобряване обхвата, качеството и ефективността на дейностите, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на гражданите, включително и дейности за ограничаване тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Подчертавам, че освен по бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса се разпределя значим ресурс за профилактика и наблюдение на социално значими и често срещани заболявания.   Редица междусекторни политики, свързани с работата и на други министерства и общини реализират дейности в тези области и направления.

Министерството на здравеопазването, за дейностите по чл. 53, ал.3 от Закона за здравето, ежегодно осигурява средства по видове дейности и програми както следва:

- за Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“, в която се отчитат разходите за Националния център по наркомании и дейностите по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците;

- централни доставка на лекарствени продукти за психически и поведенчески зависимости;

- дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, които включват и дейности насочени към ограничаване на тютюнопушенето и алкохолизма.

След приемането на параметрите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. ще се направи разчет и разпределение на средствата за 2018 г. в тези направления на дейност, в съответствие с приоритетите за развитието на сектора през 2018 г.

Благодаря за вниманието! 

Сподели в: