Върни се горе

ОТНОСНО:  Възстановяване на диалога между Министерство на здравеопазването и НЗОК със съсловните организации
 
01.02.2013 г.   

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА
,   

    Информирам Ви, че никога не са прекъсвали добрите отношения и диалога между Министерството на здравеопазването и Лекарският съюз, за да има нужда от възстановяване. Министерството на здравеопазването в своята работа по нормативни, важни и стратегически актове винаги осъществява взаимодействие с представители на Българския лекарски съюз, когато се налага – с ръководството на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с представителите на останалите съсловни организации и с представители на пациентски организации. Така беше и в периода, когато се изработваха нормативните актове, които се издават по реда на Закона за здравното осигуряване – чл. 45, и определят основния пакет от извънболничната и болнична помощ, които впоследствие Националната здравноосигурителна каса заплаща съгласно сключен договор между Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации. Фактът, че Българският лекарски съюз, останалите съсловни организации и Надзорният съвет на Здравната каса взеха активно участие в изготвянето на Наредба № 40 и Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, е подкрепен с тристранен протокол, от който е видно, че е имало консенсус по отношение на промените в основния пакет. Много от промените даже са направени по искане и инициатива на Българския лекарски съюз. Разбира се, впоследствие, на събора на Българския лекарски съюз, не беше прието да се подпише Национален рамков договор, който се сключва между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Участието на министъра на здравеопазването е по отношение на това, че той го преподписва и го обнародва в „Държавен вестник”, а не участва в преговорите. Обемите и цените на медицинските дейности не са даже елемент на Национален рамков договор, а те са отделен акт, в който министърът на здравеопазването също не участва. След този акт на събора на Българския лекарски съюз не е постъпвало нито писмо, нито искане от Българския лекарски съюз, свързано с претенции по отношение на наредбите на министъра на здравеопазването, приети на основание Закона за здравното осигуряване, освен писмата, които са в потвърждение на договореностите, отразени в общия протокол от заседанията. Освен че нормативният ред не делегира пряко участие на министъра на здравеопазването в изготвянето на Националния рамков договор, Ви информирам, че няма постъпил сигнал от Българския лекарски съюз с претенции към политиката на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: