Върни се горе

ОТНОСНО: Отговор на актуален въпрос относно доклад за дейността от Комисията по цени и реимбурсиране до Министерския съвет    

01.06.2012 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,              

    Във връзка със зададения въпрос относно изпълнение на задължението, произтичащо от чл. 259, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за Комисия по цени и реимбурсиране да изготвя на всеки шест месеца доклад за дейността си до Министерския съвет и да го публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопзаването, Ви информирам следното: 
   С изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 05.08.2011 г., се създаде Комисията по цени и реимбурсиране, на която са възложени дейностите на съществуващите до този момент Комисия по цените на лекарствените продукти и Комисия по Позитивния лекарствен списък. Едно от задълженията на комисията, вменени й с промяната на закона е да изготвя на всеки 6 месеца доклад за дейността си до Министерския съвет, който да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. 
   Съставът на Комисията по цени и реимбурсиране е определен с Решение № 897/08.12.2011 г. на Министерски съвет. Към настоящия момент все още не са минали шест месеца от дейността на комисията и поради тази причина не е изготвен и публикуван доклад за дейността й.  

Сподели в: