Върни се горе

ОТНОСНО: Таксата за посещение при личен лекар   

05.10.2012 г.    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,   

    Във връзка с Ваш въпрос, постъпил в Министерство на здравеопазването с вх. № 02-01-180/10.09.12 г. за мерките, които ще инициирам за намаляване на таксата при посещение при личен лекар, Ви информирам следното: 
   Процесът по предприемане на мерки за премахване на обвързаността на плащанията в страната с процент от минималната работна заплата е стартирал още през 2011 година. Правителството е обсъдило този въпрос на свое заседание на 05.10.2011 г. и в протоколно решение № 37 по т. 4 от заседанието се предвижда премахване на обвързването с минималната работна заплата за страната на размера на плащанията, включително и на сумите, които здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение. За реализация на Решението на МС съм предприела стъпки за осигуряване на необходимите нормативни предпоставки, а именно – промяна в чл. 37, ал. 1 на ЗЗО, които са обнародвани и влизат в сила от 07.08.2012 година. Промяната предвижда размера на потребителската такса да се определя с Постановление на Министерски съвет, което считам, че дава възможност Правителството да има по-голяма възможност да променя таксата. Незабавно след тази законова промяна с Постановление № 193 на МС от 28 август 2012 г. е прието здравноосигурените лица да заплащат 2,90 лв. за всяко посещение при лекар или лекар по дентална медицина и 5,80 лв. на ден за болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно. Съвсем логично правителството прие размера на таксите, които вече бяха въведени при последната промяна на минималната работна заплата, защото през периода в който са били заплащани в този размер не са постъпили сериозни възражения.

Сподели в: