Върни се горе

ОТНОСНО: Побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово   

02.11.2012 г.   

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ, 
  

    В отговор на Вашия въпрос – имало ли е побой над длъжностно лице в болницата в град Дулово и какви са предприетите мерки от Министерството на здравеопазването, Ви информирам следното: 
    Многопрофилната болница в град Дулово е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност, като община Дулово е едноличен 100-процентов собственик на капитала. Дружеството е учредено с решение на Общинския съвет в съответствие с чл. 62, ал. 2 от Търговския закон. Съгласно Закона за общинската собственост редът за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала се определят с наредба на общинския съвет. Съгласно това община Дулово и Общинският съвет са единствените, които имат право да вземат решения и единствените, при които постъпва информация относно случващото се в тяхната общинска собственост. Тъй като аз чух и от медиите за подобен инцидент, инициирах с мое писмо до община Дулово въпрос – дали е имало такъв инцидент, дали е постъпвал такъв сигнал в община Дулово?
    В отговор на това кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед ме уведомява, че му е известно да има само словесен контакт по телефона между управителя на болницата д-р Стойчев и господин Тодор Тодоров. В община Дулово няма постъпвал сигнал за нанесен побой. Той ме уверява, че в РПУ – Дулово, не е подаден сигнал за инцидент. Задала съм същия въпрос на директора на Областната дирекция на МВР господин Ивелин Николов чрез министъра на вътрешните работи, който в докладна записка записва, че на 12 октомври 2012 г. в Деловодството на РПУ – Дулово, е извършена проверка за сигнал, подаден от д-р Стойчев, но такъв не е установен. Прокуратурата в Дулово също е проверила тази информация, която беше изнесена в медиите и също не е потвърден сигнал за такъв побой. В РПУ – Дулово, към този момент, тоест към момента на Вашия въпрос, няма подаден и депозиран сигнал от Стойчев за злонамерени действия към него от страна на Стаматов. Това е официалната информация от РПУ – Дулово. 
    Относно мерките, които Министерството на здравеопазването предприема, аз използвам случая и този път да заявя, че винаги сме изразявали своята загриженост във връзка със случаите на агресивно поведение и насилие над медицинските специалисти при и по повод на изпълнението на техните задължения за оказване на медицинска помощ, част от които и до настъпване на различни по тежест телесни повреди. В тази връзка сме изразявали нееднократно своето становище, че подкрепяме всички предложения за промени в Наказателния кодекс. Благодаря.

Сподели в: