Върни се горе

Относно: дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ от г-жа Десислава Атанасова, ПГ „ГЕРБ”

 
21.03.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

        Ще започна от начина, по който е формулиран въпросът. Питате ме относно забавянията. Какво означава забавяне? Спрямо какъв период? За да не ми кажете след това, че пак правя сравнение.Ако става въпрос за периода на 2013 г. – приетите и обработените към този срок документи са 334 бр. в сравнение с предходната година, където са 265.
         Общественият съвет е провел общо шест заседания, като за същия период е разгледал и одобрил всички заявления, които са внесени. Стартирани са плащанията към лечебните заведения на 18 март тази година за разлика от предишната година, когато това е било през месец май.
         Общо 321 процедури са стартирани по асистирана репродукция в лечебните заведения – договорни партньори на Центъра за асистирана репродукция, без забавяне на пациентите.
         Припомням, че това правителство, представлявайки държавата, тоест изпълнителната власт, поема отново отговорността за двойките с репродуктивни проблеми и тази дейност ще бъде заплащана от Министерството на здравеопазването като от тази трибуна съвсем отговорно заявявам, че няма да остане процедура, която да не бъде заплатена.
         В Постановлението на Министерския съвет, с което фондът се връща за финансиране от Министерството на здравеопазването, пише, че всички процедури от 1 януари тази година ще бъдат заплатени на клиниките.
        Аз не мога да разбера смисъла, заради който задавате въпроса си, но ще кажа, че в системата има спокойствие, приемат се, обработват се заявления, провеждат се процедури и вече казах, че от 18 март е започвало и заплащане за тези процедури.
Що се отнася до неколкократно заявеното забавяне на отговора на Вашия въпрос, аз не определям реда, по който тук, от тази трибуна, министрите отговарят на питания и въпроси на депутати. Благодаря.

Сподели в: