Върни се горе

Относно: промени в подкрепата на общинските болници от г-н Димчо Димитров Михалевски, народен представител от ПГ „Коалиция за България” 
 
11.09.2013 г.

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  МИХАЛЕВСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
  
 
Един от приоритетите на Правителството е осигуряването на по-качествено и достъпно здравеопазване. Възстановяването на баланса и взаимовръзката между отделните елементи на здравната система налага да бъдат подкрепени държавните и общинските лечебни заведения в по-малките и отдалечените населени места.

В изпълнение на Плана за действие на Правителствената програма в процес на подготовка е методика за реда и критериите за субсидиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони през 2014 г. Методиката ще бъде изготвена в указания срок до 31.12.2013г. Освен това, в Министерство на здравеопазването се изготвя списък с общинските болници, които имат нужда от допълнително субсидиране, който ще бъде готов до края на месец септември. В тази връзка, Министерство на здравеопазването си сътрудничи активно с Националното сдружение на общините в Република България.

Въз основа на изготвен анализ са предвидени мерки за възстановяване и оптимизиране на дейността на болницата в гр. Девин.  Министерство на здравеопазването предвижда да предостави средства от бюджета си в размер на 400 хиляди лева на община Девин за капиталови разходи за строително-монтажни работи и закупуване на медицинска апаратура, необходими за възстановяване на дейността на МБАЛ - Девин” ЕООД. 
 

Сподели в: