Върни се горе

ОТНОСНО: Уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит"

17.02.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,Изпълнителният директор на агенция „Медицински одит” беше освободена от длъжност, тъй като МЗ очакваше по-добри резултати от работата на тази структура. Тя е основен инструмент за контрол на качеството на предоставяните медицински грижи в системата, както и върху спазването на правата на българските пациенти. Затова МЗ винаги ще има изключително високи изисквания към дейността на тази своя структура. За съжаление през изминалата година имаше редица случаи, в които „Медицински одит“ не успя да покаже достатъчно добро качество на работа. Това беше и основната причина да се назначи проверка от МЗ за дейността на агенцията. Резултатите от инспекцията показаха, че в организацията на работата в агенцията има допуснати пропуски, които се отразяват и върху качеството на извършваните проверки и оказвания контрол. Един от основните изводи беше, че изпълнителният директор на ИАМО не е планирал, организирал и контролирал адекватно изпълнението на функциите на агенцията, както и на дейността на служителите си. На практика това означава, че той не е спазвал служебните си задължения. Заради това доц. Златица Петрова беше отстранена от длъжност. Конкретният текст, върху който е прекратено трудовото правоотношение е чл.19а, ал.2, във вр. с чл.19, ал.4 т.3 от Закона за администрацията. Той визира, че правоотношенията със заместник- министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи, могат да бъдат прекратявани без предизвестие от органа, който ги назначава или определя, по негова преценка.

Сподели в: