Върни се горе

ОТНОСНО: Перспективите за развитието на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора 

18.11.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ДОКТОР ЖЕЛЕВ,


           Като бивш директор на една от болниците, кмет на община Стара Загора и министър на здравеопазването познавате може би по-добре от мен изложените факти и знаете, че досега нееднократно е поставян въпроса за обединяване на двете болници. Аз и ръководеният от мен екип считаме, че следва да доведем до край и реализираме обединението на двете лечебни заведения и се надяваме през 2012г. това да стане факт. Практическите действия, които сме предприели до този момент, са продължаване на обществени обсъждания с цел получаване на пълна представа за предимствата, ползите и негативите, като отчетем всички гледни точки. Предприети са и юридически стъпки, които биха улеснили процеса на обединение.

С реализирането на тази задача целим оптимизиране на извършваната в лечебните заведения дейност, спестяване на финансов ресурс, които да доведат до излизане от временните финансови затруднения и подобряване на качеството на медицинското обслужване на гражданите.

 

Уважаеми д-р Желев в заключение, но не на последно място искам да Ви благодаря за поставения въпрос. Приемам като подкрепа проявения от Вас интерес и бих искал да Ви уверя, че сте добре дошъл на всички дискусии, които се водят по темата, както и че с удоволствие бихме приели Вашите идеи и предложения по казуса.

Сподели в: