Върни се горе

ОТНОСНО: Заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза

17.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ТАТАРСКИ,

Във връзка с вашия въпрос относно предприемане на конкретни мерки за решаване проблемите на децата, болни от мукополизахаридоза, за да могат да получават безплатни лекарства за лечението си, Ви уведомявам следното:

Лекарствени продукти за домашно лечение, включително и за редки заболявания, се заплащат от НЗОК в съответствие с Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Министерството на здравеопазването е предприело действия за включване на заболяването Мукополизахаридоза в наредбата и проект за изменение е публикуван на интернет-страницата на МЗ за обществено обсъждане на 26.01.2012 г. След публикуване на наредбата в Държавен вестник следва съответните лекарствени продукти да бъдат включени от Комисията по цени и реимбурсация в Позитивния лекарствен списък, след което лечението ще бъде реимбурсирано от НЗОК.

Сподели в: