Върни се горе

ОТНОСНО: Задълженията на МБАЛ "Света Петка", гр. Видин

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,

Във връзка с отправения от Вас актуален въпрос относно това на каква стойност възлизат задължения на МБАЛ „Св. Петка”  – гр. Видин към 30 август  2010г., Ви предоставям следната информация:

 

Министерство на здравеопазването към настоящия момент разполага само с информация за размера на просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ към 30 август 2010 г.

 

Общият размер на просрочените задължения на МБАЛ” Св. Петка „ АД гр. Видин  към 30 август 2010 г. е  351 х.лв. от които :

Ø  За медикаменти – 270 хил.лв.

Ø  За консумативи 81 хил.лв.

 

Към 31 юли 2010 г. общият размер на задълженията  на МБАЛ „ Св. Петка” АД – гр. Видин е в размер на 2 318 хил. лв. от които :

Ø  Задължения към доставчици и клиенти – 1 229 хил.лв

Ø  Задължения към персонала – 579 хил.лв.

Ø  Задължения към осигурителни предприятия – 130 хил.лв.

Ø  Данъчни задължения – 17 хил.лв.

Ø  Други краткосрочни задължения - 363 хил.лв

 

Общият размер на просрочените задължение към 31 юли е 275 хил.лв. – просрочени задължения към доставчици и клиенти.

Сподели в: