Върни се горе

ОТНОСНО: Финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България

03.12.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,


Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви уведомявам следното. Министерството на здравеопазването трябва да предоставя субсидии на общинските болници в отдалечените и рискови райони. Точният им брой се определя от Министерството на здравеопазването и се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България. През миналата година министерството е финансирало 75 болници в трудно достъпни райони с 5,9 млн. лв. През тази година министерството ще субсидира 62 лечебни заведения. За съжаление бюджетът на министерството беше намален няколко пъти. По тази причина финансовите ангажименти към тези общински болници все още не са изпълнени. Министерството обаче е направило постъпки към Министерството на финансите за коригиране на бюджета и отпускане на нужните средства за тези 62 лечебни заведения. Надявам се, че до края на годината финансовите ангажименти ще бъдат изпълнени.

През тази година министерството има ангажимент да финансира високо технологичните дейности за хирургични операции за реплантация на тъкани и изследване със ПЕТ-скенер. Първата от тези дейности се осъществява само от МБАЛ ”Царица Йоана”, а втората от МБАЛ „Св. Марина” във Варна и Александровска болница в София. За първото 9-месечие на годината Министерството на здравеопазването е превело на „Царица Йоана” 28 хил. лв. за всички осъществени реплантации и през декември ще бъдат преведени авансово още 8,4 хил. лв. за последното тримесечие. За изследвания с ПЕТ-СТ апаратурата на „Св. Марина” досега са преведени заявените 5,69 млн. лв. През този месец ще се изплатят още 1 милион 709 хил. лв. Средствата на Александровска болница не са предоставени, тъй като лечебното заведение не е успяло да организира и да започне дейността си. През следващата година обаче се предвижда и двете болници да организират дейността си и да получават финансиране.

Осигуряването на високотехнологична диагностика и лечение, особено в областта на онкологията, е един от приоритетите на министерството. Затова са предвидени 137 млн. лв. за развитие на диагностика и лечение на онкологичните заболявания в 23 държавни болници в страната по линия на Оперативна програма „Регионално развитие”. С част от тези средства е заложено да се осигури производство на изотопи на територията на страната. С тях ще се снабдяват и двете държавни болници, които разполагат с ПЕТ-СТ апаратура.

Средно срочната инвестиционна рамка за този проект вече е одобрена от оценителната комисия към Оперативната програма и усвояването на средствата може да се очаква да започне до края на следващата година.

Извън това мога да кажа, че за ПЕТ-скенера, който е в Александровска болница ще направим всичко възможно да осигурим средства, за да започне да работи още до края на тази година. Благодаря.

Сподели в: