Върни се горе

ОТНОСНО: Санитарната авиация в Република България

04.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,


Министерството на здравеопазване не разполага със собствена санитарна авиация. До 2008г. включително Министерството  на здравеопазване е ползвало санитарна авиация чрез възлагане на дейността на външен изпълнител. През 2009г. не е сключен договор за такава услуга, поради явяването на обявената обществена поръчка, на един кандидат с много висока ценова оферта, надвишаваща десетократно определения за тази дейност бюджет  установен на база разходите за предходни години.

В тази връзка за осигуряване на санитарната авиация през 2010г., в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 898 от 19.11.2009г. е издадена заповед на заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи, министъра на отбраната и министъра на здравеопазването  въз основа, на която военни въздухоплавателни средства на въоръжените сили на Република България се използват от Министерство на здравеопазването за следните цели: авиомедицинска евакуация; превоз на екипи за трансплантация на органи; полети за търсене и спасяване на хора.

Средствата за заплащане на тази дейност се осигуряват от Министерство на здравеопазването по бюджета на Министерството на отбраната на база на действителни разходи.

Сподели в: