Върни се горе

ОТНОСНО: Методиката за определяне на задължителните прогнозни бюджети на болниците

18.02.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Както знаете определянето на методиката за прогнозните бюджети за болнична помощ не е в правомощията на Министерството на здравеопазването. Тя се изработва от НЗОК и се одобрява от Надзорния съвет на фонда. Тъй като в неговия състав са включени двама зам.-министри от Министерството на здравеопазването, имах възможност да се запозная с проекта на методиката. Той трябваше да се разгледа от Надзорния съвет на 27 януари. Тъй като НЗОК изпрати проекта много късно, разглеждането на методиката беше отложено за 31 януари. Междувременно аз изразих публично притесненията си от заложените правила за определяне на прогнозните бюджети за болнична помощ. Основните ми забележки бяха свързани с определянето на стойностите на прогнозните бюджети на базата на 2010 г., през която средствата за болнична помощ не бяха достатъчни, нито бяха справедливо разпределени. Освен това в проекта не се вземаха предвид новите цени на клиничните пътеки, които бяха приети от МС за тази година. Това криеше реална опасност от намаляване на обемите дейност при клиничните пътеки с най-голямо увеличение на цените. След приключване на заседанието на Надзорния съвет на 31 януари бях приятно изненадан от факта, че НЗОК се е съобразила с тези забележки и проектът на методиката е коригиран. За първи път през тази година прогнозните бюджети на болниците няма да се определят на исторически принцип от НЗОК, а ще се предлагат от самите лечебни заведения съобразно обема дейност, който очакват, че ще реализират и новите цени на КП. Въпреки това съм притеснен от бюджетите, които болниците ще получат тази година и мисля, че няма да има министър, който да не е.

Сподели в: