Върни се горе

ОТНОСНО: Финансирането на болнични заведения в Благоевград

25.03.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НИНОВА,


Във връзка с поставения от Вас въпрос,  Ви уведомявам следното:

 

През 2011 г. МЗ и НЗОК не са предвидили по-малко средства за лечебните заведения за болнична помощ, отколкото през миналата година. Напълно точни цифри за конкретните болници и центрове, за които питате обаче, не могат да бъдат предоставени поради спецификата на финансиране от страна на МЗ, където се плаща за отчетен случай. Както и поради факта, че до момента средствата за болнична помощ на НЗОК са разчетени и утвърдени за 10 месеца, а последните два ще се финансират допълнително с отблокирането на Оперативния резерв.

За първите 10 месеца на тази година за СБАЛО „Св. Мина” ЕООД в Благоевград от РЗОК е предвидено финансиране в размер на 980 689 лв. От МЗ са предвидени 1 383 905 лв. за медикаменти, по 80 лв. за диспансерно наблюдение на един случай, по 900 лв. за диагностични процедури при прицелна перорална противотуморна терапия на пациент, по 2 лв. за първоначално вписване на болен в Националния раков регистър. След отчитане на средствата, които са усвоени по този метод на плащане след първите три месеца на тази година МЗ ще направи анализ и при нужда ще  промени финансирането.Целта е да се гарантира усвояването на средства, не по-малки от миналогодишните, както за онкологичния център в Благоевград, така и за останалите в страната.

Прогнозираните средства от РЗОК за 10-те месеца на т. г. за СБАЛПФЗ ЕООД в Благоевград са 300 986 лв. МЗ ще финансира това лечебно заведение за амбулаторно проследяване на болни с туберкулоза с 34 000 лв. годишно и по 20 лв. на леглоден за активно лечение на пациенти с туберкулоза.

Прогнозните средства от РЗОК за ЦКВЗ в Благоевград е са 120 891 лв. МЗ от своя страна ще предостави 9000 лв. за диспансеризация на болни с кожно-венерически заболявания.

Като лечебно заведение за психични заболявания ЦПЗ ЕООД в Благоевград не се финансира от НЗОК, а само от МЗ. През тази година центърът ще получи 352 000 лв. за амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и по 600 лв. на всеки преминал случай за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания.

В заключение ви информирам, че до момента МЗ е сключило договор за субсидиране с ЦПЗ ЕООД и с СБАЛПФЗ ЕООД в Благоевград. МЗ очаква в следващите няколко дни и другите две лечебни заведения да разпишат договорите, които им е предоставило.

Сподели в: