Върни се горе

ОТНОСНО: Финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област за 2011 г.

25.03.2011 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Д-Р САХЛИМ,
УВАЖАЕМИ Д-Р АДЕМОВ,


През 2011 г. прогнозния бюджет на РЗОК в Разград е 10 283 968 млн. лв. Разпределението за всяко от първите три тримесечия на тези средства е в размер на 2 570 992 лв. Заявените средства от лечебните заведения за болнична помощ за първото тримесечие, които ще бъдат изплатени до края на март са в размер на 2 700 681 лв. Това е със 129 689 лв. в повече от разпределението, като превишението ще бъде поето от резерва в ЦУ на НЗОК в съответствие с Решение на Надзорния съвет. Средствата за последните 2 месеца на годината за лечебните заведения за болнична помощ в област Разград са в размер на 1 713 995 лв. Те ще бъдат разпределени след отблокирането на Оперативния Резерв на НЗОК. С тях ще се достигнат прогнозираните 10 283 968 лв. за тази година. Тези средства са приблизително толкова, колкото са били и през миналата година. С това финансиране през 2010 г. в област Разград не е имало проблеми с лечението на пациентите в болнични условия. До момента там няма образувани листи на чакащи, въпреки че това е стандартна практика за всяка страна. В момента във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта продължава да има свободни легла. Тази информация ни дава основание да смятаме, че проблеми с лечението на пациентите от област Разград няма да има и занапред.

Сподели в: