Върни се горе

ОТНОСНО: Медицинската помощ за гражданите в общините

01.04.2011г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖА МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ,

 

Както е известно,  при встъпването ми  като Министър целта на екипа беше да осигурим в много кратък срок изпълнението на законовите разпоредби за пререгистрация на лечебните заведения за болнична помощ, на базата на приложени медицински стандарти за качество на медицинската дейност и определяне на нива на компетентност на болничните структури, с оглед сключване на договори с НЗОК. В този смисъл стандартите бяха върнати към реалността за БГ и отново ще бъдат разгледани с цел унифициране.

            Конкретно по въпроса за Вашето предвиждане, че в следващите няколко месеца 30-40 общински болници ще изпаднат в критично състояние, от постъпилата информация от НЗОК към момента, данните показват, че в 20 районни здравноосигурителни каси определените средства не са изразходвани напълно, което означава че болниците са разполагали с достатъчен ресурс през тримесечието.

Сподели в: