Върни се горе

ОТНОСНО: Разпределението на бюджета за болнична медицинска помощ на лечебните заведения в област Кюстендил

01.04.2011 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖА МАНОЛОВА,

Разпределението на бюджета за болнична медицинска помощ на лечебните заведения в област Кюстендил е направено от НЗОК в съответствие с мотивираното предложение на самата районна каса,  като е запазен обема от дейност на лечебните заведения от 2010 година и е добавена и прогноза за дейността през 2011 година по месеци. Точни суми за финансиране за годината на лечебните заведения в Кюстендилска област, както и в страната, от МЗ не могат да се предоставят поради механизма на финансиране на база отчетена дейност. Следва да се има предвид и, че средствата от НЗОК са предвидени за дейност през 10-те месеца на годината, като за последните два месеца на 2011 година, след отблокиране на оперативния резерв на НЗОК, на лечебните заведения ще бъдат разпределени допълнителни средства.

Предвиденото от РЗОК-Кюстендил финансиране за МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, е в размер на 5 096 240 лева. МЗ ще субсидира лечебното заведение за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, за което са предвидени средства в общ размер на 271 000 лв.;  за транспорт на болен на диализна процедура се заплаща по 14лв. и за извършена диализна процедура-по 126лв. (за хемодиализа и за апаратна перитонеална диализа) и по 89лв. за перитонеална диализа; за интензивно лечение се заплаща на база брой проведени леглодни и стойност на един леглоден в размер на 500лв.; за диспансеризация на болни с психични заболявания са предвидени 78 000 лв.;  за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания  се заплаща на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен в размер на 500лв.; за диспансеризация на болни с кожно-венерически заболявания са предвидени 9 000лв.; за диспансеризация на болни с туберкулоза са определени 28 000лв.; за активно лечение на пациенти с туберкулоза се заплаща на база брой проведени леглодни на болни с активна туберкулоза и по 20 на леглоден; и за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, се заплаща на база брой издадени експертни решения и по 20лв.на едно решение. До няколко дни очакваме да се сключи договора за субсидиране за 2011г. между МЗ и МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД.

            Прогнозното от РЗОК-Кюстендил финансиране за МБАЛ "Д-р Стоян Сантев" ЕООД, е в размер на 29 908 лева, като по желание на самото лечебно заведение към момента то няма договор за работа с РЗОК-Кюстендил.

Предвиденото от РЗОК-Кюстендил финансиране за "СБР-НК" ЕАД - филиал Кюстендил, е в размер на 323 680  лева.

Определеното от РЗОК-Кюстендил финансиране за МЦ "Хипократ" ООД, е в размер на 33 000 лева. Лечебното заведение не се субсидира от МЗ.

Предвиденото от РЗОК-Кюстендил финансиране за МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, е в размер на 2 752 598 лева. МЗ ще субсидира лечебното заведение за транспорт на болен на диализна процедура по 14лв. и по 126лв. за извършена диализна процедура, и по 89лв. за перитонеална диализа; за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания  се заплаща за брой преминали болни и стойност от  400лв. на един преминал болен; за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, се заплаща на  база брой издадени експертни решения и стойност в размер на 20лв. на едно решение. И за това лечебно заведение очакваме в най-скоро време да се сключи договора за субсидиране с МЗ за 2011г.

Определеното от РЗОК финансиране за МБАЛ "Св. Иван Рилски 2003" ООД, е в размер на 3 490 735 лева. Лечебното заведение не се субсидира от МЗ.

Предвиденото от РЗОК-Кюстендил финансиране за СБР-Сапарева баня АД, е в размер на 213 730 лева.

В заключение Ви информирам, че през настоящата година МЗ и НЗОК не са предвидили по-малко средства за лечебните заведения за болнична помощ, отколкото през миналата година.

Сподели в: