Върни се горе

ОТНОСНО: Липса на лекарства за онкоболни

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Искам да Ви уверя, че в страната няма липса на медикаменти за лечението на хора с онкологични заболявания. През април тази година МЗ имаше проблеми със сключването на договори за 7 продукта за лечение на онкологични заболявания, но това не означава, че има липса на тези лекарства в болниците. Недостигът беше избегнат благодарение на стъпките за децентрализация на търга на МЗ, своевременното уведомяване на лечебните заведения, които сами предприеха мерки за набавянето на медикаментите, както и на налични количества в тях.
Първо искам да обясня защо се стигна до невъзможност за сключване на договори с доставчиците на тези медикаменти. Това се дължеше на факта, че някои предложиха цени, които са по-високи от нормативно определените, на които МЗ има право да купува тези лекарства, а други фирми изобщо не участваха в търга. Поради тази причина МЗ веднага пусна писмо до 22-те лечебни заведения, които използват тези продукти, за да имат време да реагират и сами да осигурят нужните им количества. При тях това е по-лесно, тъй като те разполагат с много по-гъвкави механизми за договаряне, а и количествата при всяко едно от тях са много по-малки, отколкото при МЗ. Междувременно МЗ преразпредели количества от тези медикаменти. Нуждите на пациентите бяха задоволени, проблеми се появиха само с един единствен препарат zoledronic acid и те бяха своевременно разрешени. Това стана, тъй като 10 от лечебните заведения не организираха добре процеса по снабдяване с този медикамент. Но за МЗ е учудващо, че изобщо се появи нужда от допълнителни количества точно от него. Тъй като в края на март МЗ разпредели за последен път zoledronic acid на лечебните заведения. Количеството, което те получиха беше 1000 флакона, което според потребностите през миналата година и прогнозите на експертния съвет по онкология трябваше да стигне до средата на месец май. Някои от лечебните заведения обаче привършиха наличностите си доста по-рано – средата и края на април. Това сериозно разминаване в сроковете е причина МЗ да извърши проверка във всички 22 лечебни заведения как е изразходвана и планирана употребата на този медикамент през настоящата година. Проверките започнаха тази седмица.

И накрая искам да кажа, че тази ситуация отново показва, че децентрализацията на търга за скъпоструващи медикаменти е стъпка в правилната посока. Както вече споменах, причината за това е, че лечебните заведения имат по-гъвкави механизми за провеждане на процедурата, както и за осигуряване на лекарства междувременно при добро желание от тяхна страна. В момента 11 от тях вече привършиха търговете си и сключиха договори с дистрибуторите за онкологични медикаменти.

Сподели в: