Върни се горе

ОТНОСНО: Механизмите на функциониране на фонда за "Асистирана репродукция"

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЙЛОВ,

Във връзка с отправения от Вас  въпрос, Ви предоставям следната информация:

В чл. 25, ал. 1 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция” (правилника) изчерпателно е посочено какво се финансира със средства от фонда, а именно:

1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):

а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);

б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);

в) други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;

2. контрола на стимулационния процес чрез:

а) ехографски прегледи;

б) хормонални изследвания;

3. АРТ методи (ин витро методики):

а) фоликулна пункция под ехографски контрол;

б) класическо ин витро оплождане;

в) оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) ембриотрансфер;

д) криоконсервация на предимплантационни ембриони.

            По силата на чл. 25, ал. 2 от правилника, могат да се финансират само лекарствените продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък. Предвидено е, че се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Според тази разпоредба, притежателят на разрешение за търговия на едро, който извършва дейността си на територията на Република България, е длъжен да снабдява с лекарствени продукти лечебни заведения за собствени нужди.

Лечебните заведения могат да извършват асистирана репродукция само на жени, които са одобрени за подпомагане със средства от фонда съгласно заповед на неговия директор в съответствие с чл. 39, ал. 1 от правилника. Без значение е, дали те са здравноосигурени. Дейности по асистирана репродукция със средства от фонда могат да осъществяват единствено лечебни заведения, които са сключили договор за финансиране с фонда в съответствие с чл. 28, ал. 1 от правилника.

В случай, че лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция със средства от фонда прилагат горепосочените разпоредби, следва да се счита, че техните действия са в съответствие с действащото законодателство.

Съгласно чл. 11 от Постановление № 25 от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция” лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани със средства на фонда, подлежат на съвместен контрол от Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и фонда.

От създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция” до 30.04.2011 г., за организационно и финансово подпомагане на дейности по асистирана репродукция са кандидатствали 12 285 пациенти. От тях, до 30.04.2011 г., са одобрени 8 100 пациенти.

В резултат от дейността, през 2010 г. са родени 648 деца. Информация за броя на родените деца през първо полугодие на 2011г., ще имаме към 30.06.2011 г.

Размерът на изплатените средства за дейности по асистирана репродукция, от създаването на фонда до 30.04.2011 г., е 24 414 460 лв.

Сподели в: