Върни се горе

ОТНОСНО: Осигуряване на кадри в детското здравеопазване

27.05.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНЕВА,

Във връзка с поставения от Вас въпрос предоставям на Вашето внимание следната информация:

През последните 10 години в страната работят около 1400 педиатри по данни на Националния център по здравна информация. Техният брой е най-голям в регионите, където има университетски центрове по медицина - София-град (269), областите Варна (120), Пловдив (129), Плевен (60), Стара Загора (62). За съжаление чрез правилата за достъп до педиатър и механизмите за финансиране на труда им през последните години тези специалисти бяха поставени в неравнопоставено положение, както помежду си, така и спрямо техните колеги от други области на медицината. Имам предвид от една страна недофинансирането на педиатричните клинични пътеки, а от друга – доскорошната липса на пряк достъп за децата до педиатър. Това съвсем естетствено доведе до отлив на желаещите лекари да се занимават с педиатрия. Затова МЗ предприе следните стъпки за разрешаване на очератаващия се кадрови дефицит.

1.      Още през миналата година бе освободен достъпа до педиатър за децата по здравна каса. Така се създаде равнпоставеност между педиатрите в специализираната извънболнична помощ и колегите им, които са избрали да бъдат ОПЛ.

2.       През тази година бяха повишени и стойностите на някои от педиатричните клинични пътеки, които заплаща НЗОК. Например за лечение на заболявания на хипофизата от 300 на 421 лв., за физикална рехабилитация на ДЦП от 289 на 450 лв., за метаболитни заболявания от 880 лв. на 1004 лв., сериозно увеличение има и на КП в неонатологията и т.н. Така се даде възможност за формирането на по-добри доходи и на педиатрите в болничната помощ. Разбира се аз смятам, че справедливото финансиране на труда не само на тези специалисти, а и на останалите им колеги в болничната помощ ще настъпи с въвеждането на ДСГ. Както знаете, МЗ иска този механизъм да започне да се внедрява поне пилотно още от следващата година.

3.     Не на последно място усъвършенстваме и модела за обучение на нови специалсити по педиатрия, както и плануването на потребностите на страната от тях. Към настоящия момент специализантите по „Педиатрия”  са 86, при положение, че заявените потребности от лечебните заведения са за 75. Само за последните 2 години специалност „Педиатрия” са придобили над 80 български лекари. Освен това през последните 4 години са утвърждавани с приоритет места за специализанти по всички детски специалности („Педиатрия”, „Детска кардиология”, „Детска гастроентерология”, „Детска клинична хематология и онкология”, „Детска психиатрия”, „Детска хирургия” и т.н.). За този период утвърдените места за лекари – български граждани по специалност „Педиатрия” са 197, от които 114 са места, финансирани от държавата. МЗ изготви и проект за изменение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С него ще се подобри реда и условията за определяне на местата за специализанти и ще се акцентира върху оценка на качеството на обучението за придобиване на специалност.

           Сподели в: