Върни се горе

ОТНОСНО: Закупуване от Министерство на здравеопазването и поставяне на барокамера в района на Южното Черноморие

10.06.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЛАДИМИРОВ,


Във връзка с получения от Вас въпрос, Ви информирам следното:

От направените проучвания чрез интернет и други източници се установи, че стойността на една 8-местна барокамера с монтирани всички системи за работа и сигурност е около 580 000 евро, а на 12-местна около 620 000 евро, като във втората сума не е включена стойността на компресора, която е около 30 000 - 50 000 евро.

Към тези разходи трябва да се добавят и разходите за изграждане на отделна постройка или приспособяване на специално помещение в болница. Това изискване за отделна постройка се налага от факта, че съоръжението подлежи на надзор като съд под налягане съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане”.

Освен капиталовите разходи трябва да се имат предвид и тези, свързани с бъдещата поддръжка на съоръжението, за заплати на медицински и технически персонал.

Ориентировъчната стойност в България на една лечебна декомпресия на пострадал водолаз е около 500лв.

 Предвид това, че основното използване на барокамерата ще бъде през активния туристически сезон, става ясно, че съоръжението няма да се натоварва пълноценно през цялата година. Това поставя под въпрос икономическата съобразност на закупуването ù от Министерство на здравеопазването.

Считам, че поставянето на барокамера в гр. Бургас би могло да се реши чрез пълноценно използване механизмите на публично-частното партньорство с участието на туристически фирми и хотели, предлагащи в списъка на услугите си „дайвинг”.

 

 

 
Сподели в: