Върни се горе


ОТНОСНО
: Натрупани финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.

 

02.09.2011 г.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,

 

 

Във връзка с поставения въпрос относно финансовите задължения на лечебните заведения за болнична помощ /ЛЗБП/ през 2011г. ви предоставям следната информация:

Дълговете на болниците намаляват с близо 50 милиона лв. спрямо същия период на миналата година. Общият размер на ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на ЛЗБП в страната държавни и общински е в размер на   303 178000 лв. към 30.06.2011 г. ПРОСРОЧЕНИТЕ задължения на тези лечебни заведения към същият период са  86 604 000 лв. За същия период на миналата година дълговете са били 342 000 000 лв., а просрочените задължения 96 милиона лв.

От тях ЗАДЪЛЖЕНИЯТА само на ДЪРЖАВНИТЕ ЛЗБП към 30.06.2011 г. са 243 314 000 лв., като ПРОСРОЧЕНИТЕ такива към същият период са  53 372 000 лв.

Задълженията на ОБЩИНСКИТЕ  ЛЗБП към 30.06.2011 г. са в размер на 59 864 000 лв., като размера на ПРОСРОЧЕНИТЕ такива за същият период е  33 232 000 лв.

 

 

 

Сподели в: