Върни се горе

ОТНОСНО: Интернет сайта на „Фонда за асестирана репродукция”

 

16.09.2011 г.


 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

 

Във връзка с поставения въпрос от Вас въпрос, Ви информирам следното:

             Сайтът на Център „Фонд за асистирана репродукция” беше създаден, за да бъде в услуга най-вече на семействата, които се нуждаят от помощ, за да се сдобият с деца. На него всеки един кандидат за финансиране на ин витро процедури може да види не само какви са условията за отпускането на помощта, но дали и кога е одобрен за получаването й. По този начин кандидатите за финансиране се улесняват максимално и се гарантира по-голяма прозрачност на изразходването на обществените средства. Освен това на сайта на центъра е публикувана обобщена справка за работата му, както в рубриката „Новини”, така и в рубриката „Статистика”. Според нея от създаването на фонда през 2009 г. досега са усвоени над 28 млн. лв. От тях 5.3 млн. са били изразходвани през 2009 г., 15.3 млн. лв. през 2010 г., а до средата на юли на тази –7.6 млн. лв. За тези три години във фонда са одобрени 12 282 молби за финансиране и са извършени над 7000 процедури. Броят на бременните жени е над 2000, а родените деца вече надвишават 1000. По-подробна информация за финансирането и успеваемостта на всяка една клиника ще бъде качена на сайта, след като се стандартизира.

Сподели в: