Върни се горе

Относно: Законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.

 

13.05.15 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР СТАНИЛОВ,

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им, Ви уведомявам следното:

По информация от Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), инцидентите с агресия над медицинските екипи от спешна медицинска помощ за 2013г. са 145бр., а за 2014г 225бр. Пострадалите медицински специалисти не във всички случаи са подавали оплакване в полицейските управления. Независимо от влязлата от 9.07.2013 г. в сила промяна в Наказателния кодекс, се забелязва нарастване на инцидентите през последната година. От момента на приемане на промяната в чл. 131 ал.2 от Наказателния кодекс, инкриминираща причиняването на телесна повреда на медицински специалист при или по повод изпълнение на службата или функцията му, постановените по чл. 131 ал.2 присъди са следните:

четири ефективни присъди:

-          глоба от  1000 лева;

-          лишаване от свобода за 6 месеца;

-          лишаване от свобода за 1 година;

-          лишаване от свобода за 3 месеца

една условна присъда за 3 години с изпитателен срок от четири години.

Три досъдебни производства и едно дело са завършили без осъдителна присъда поради липса на достатъчно доказателства.

 

 

Сподели в: