Върни се горе

Относно: Престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешна медицинска помощ от лица незачитащи лекарската професия.

 

 

17.02.15 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешна медицинска помощ от лица незачитащи лекарската професия, Ви уведомявам следното:

По информация от Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), инцидентите с агресия над медицинските екипи от спешна медицинска помощ за 2013г. са 145бр., а за 2014г 225бр. Пострадалите медицински специалисти не във всички случаи са подавали оплакване в полицейските управления. Независимо от влязлата от 9.07.2013 г. в сила промяна в Наказателния кодекс, се забелязва нарастване на инцидентите през последната година. От момента на приемане на промяната в чл. 131 ал.2 от Наказателния кодекс, инкриминираща причиняването на телесна повреда на медицински специалист при или по повод изпълнение на службата или функцията му, постановените по чл. 131 ал.2 присъди са следните:

четири ефективни присъди:

-          глоба от  1000 лева;

-          лишаване от свобода за 6 месеца;

-          лишаване от свобода за 1 година;

-          лишаване от свобода за 3 месеца

една условна присъда за 3 години с изпитателен срок от четири години.

Три досъдебни производства и едно дело са завършили без осъдителна присъда поради липса на достатъчно доказателства.

По данни на Министерство на вътрешните работи сигналите подадени към тях за периода 2010г.-2014г. са общо 115 за посегателства над лекарски екипи по време на изпълнение на служебните им задължения и са образувани 66 досъдебни производства.

Отделно от водените досъдебни производства са наложени 23 административни наказания, свързани с посегателства спрямо лекарски екипи.

Разликата от информацията на ЦСМП и МВР се дължи на факта, че при словесни атаки от страна на пациенти, както и при посегателства без физическо нараняване, екипите не търсят съдействие от страна на органите на МВР и тези атаки не се регистрират в МВР.

В ЦСМП всеки инцидент с екипи на центъра се регистрират.

 

Сподели в: