Върни се горе

Относно: готовността на Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на вируса на „свински” грип в България

 

23.10.2009 г.              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

 


На 24.04.2009 г. Световната здравна организация съобщи за възникнали случаи на грипоподобно заболяване в Мексико, което засяга голям брой хора и завършва със смъртен изход в някои от случаите. Скоро причинителят беше идентифициран като нов грипен вирус
A (H1N1). 
На 11 юни 2009 г. Генералният секретар на Световната здравна организация г-жа Маргарет Чан обяви шеста степен на опасност от заболяването, която фактически е обявяване на грипна пандемия. Това означава, че е констатиран взрив на заболяването на общностно ниво в поне една държава от континент, различен от този на първоначалната поява, т.е. фаза на глобално нарастващо и продължително  разпространение на вируса сред цялото население на планетата.
Възникналата и бързоразвиваща се в световен мащаб грипна пандемия наложи необходимостта от предприемане на адекватни и оперативни противоепидемични мерки на национално ниво. 
В хронологичен порядък от съобщаването за първите възникнали случаи на заболяването в Мексико досега Министерството на здравеопазването е предприело следните мерки:
На  27.04.2009 г. МЗ е изготвило прессъобщение за населението с информация за ситуацията в световен мащаб. Дадени са указания за предпазните мерки, които трябва да се спазват от гражданите при заминаване и връщане от страни с разпространение на грип A (H1N1). Мерките са публикувани и на електронната страница на МЗ, като периодично, в зависимост от епидемиологичната обстановка, се актуализират.
Незабавно бе засилен граничният здравен контрол на летище София чрез въвеждане на температурен скрининг на пристигащите пътници с инфрачервени термовизионни камери. 
Изготвено е писмо до регионалните структури на МЗ – регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване (от 28.04.2009 г.), с което са разпоредени мерки за недопускане на вноса и разпространението на инфекция с новия грипен вирус на територията на страната. 
В резултат на изпълнението на разпоредените мерки е засилена съществуващата национална система за надзор на грипа и острите респираторни заболявания. Информация за възникнали случаи на заболявания се събира и подава ежедневно. Засилен е граничният здравен контрол на въздушните, водните и сухоземните граници. Въведен е термоскрининг на пътниците, преминаващи през летищата София (терминал 1 и 2), Варна, Бургас и Пловдив, чрез монтирани инфрачервени термографски камери за откриване на пристигащи пътници с повишена телесна температура. Разработени са листовки за пътниците, пристигащи в страната с информация за епидемичната ситуация (на български и английски език), като същите бяха предоставени на ГКПП за ползване. Укрепена е готовността на лечебните заведения за болнична помощ за увеличен прием на пациенти и лечение на тежки форми на заболяването, при необходимост. Извършена е проверка на запасите от лични предпазни средства, антивирусни препарати, адаптирани са стандартните оперативни процедури за работа на медицинския персонал в условия на грипна пандемия.
Изготвени и публикувани са на сайта на Министерството на здравеопазването предпазни мерки, които трябва да спазват гражданите при пътуване в страни с разпространение на този вирусен щам; правила за защита на медицинския персонал при работа с пациенти с диагноза грип A (H1N1); алгоритъм за действие при съмнение за инфекция с грип A (H1N1) за пациенти и персонал; най-често задавани въпроси и отговори във връзка с грип A (H1N1).
Приведена е в готовност Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания за извършване на вирусологични изследвания за новия вирус.
На 30.04.2009 г. министърът на здравеопазването е участвал в извънредно заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (epsco) в Люксембург, свикано по предложение на европейския комисар по здравеопазване г-жа Андрула Василиу, където са обсъдени съвместните действия, които ще предприеме Европейския съюз във връзка с разпространението на т. нар. „свински” грип. 
През месец май е стартирана процедура за закупуване на антивирусни препарати и лични предпазни средства за работа в условия на пандемия, с оглед допълване на националния резерв. Към момента е осигурен национален резерв от антивирусни препарати, покриващ около 5% от населението, а именно: Ремантадин - 160 000 опаковки, Тамифлу - 124 850 опаковки и Реленца - 47 520 опаковки. През месец септември 2009 г. за своевременно и адекватно лечение на доказаните случаи на заболяването част от антивирусните средства бяха раздадени на лечебните заведения за болнична помощ в страната.
Проведени бяха две заседания на Националния пандемичен комитет, на които бяха обсъдени въпроси и взети решения, относно предприемането на координирани мерки за профилактика и ограничаване на разпространението на пандемичен грип в страната.
Поради настъпилите промени в ръководния състав е направена актуализация на Националния пандемичен комитет, в чийто мандат е утвърждаването на националната политика за имунизиране на населението с ваксина срещу грип А (Н1N1). На последното съвещание на Националния пандемичен комитет са определени рисковите и професионалните групи в България, които следва да бъдат имунизирани с пандемична ваксина.
Към настоящия момент Европейската лекарствена агенция (EMEA) е разрешила за употреба две ваксини срещу пандемичния грип  на територията на ЕС, което стана преди броени дни.  
Отчитайки факта, че в световен мащаб количеството на бъдещата пандемична ваксина ще бъде крайно недостатъчно, България участва в работната група под егидата на Европейската комисия, която подготвя документите за провеждане на едновременна процедура за доставка на ваксината в няколко европейски страни. В тази връзка  Министерство на здравеопазването разработи предложение за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което дава възможност за закупуване на ваксини и лечебни препарати по максимално съкратена процедура, когато те се необходими за преодоляване на епидемични взривове, епидемии и пандемии. 
До момента в страната са регистрирани 154 носители на този щам. Смятам, че няма място за по-големи притеснения и по-голям страх, отколкото при всяка друга грипна епидемия. Всички мерки са взети.  

Сподели в: