Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на министерство на здравеопазването спрямо болните от муковисцидоза

20.11.2009 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО КРУМОВА,

 

В отговор на първия зададен от Вас въпрос относно лечението на болни с диагноза муковисцидоза, бих искал да ви информирам за следното:

 

Министерство на здравеопазването има специално отношение към болните с редки заболявания, каквото е и муковисцидозата. В Р. България има 180 българи, страдащи от това заболяване, повечето от които са в ранна възраст. Наистина тази група болни са в неравностойно положение, тъй като заболяването изисква непрекъснато и специфично лечение и хранителен режим. Няма клинична пътека за хоспитализация на тези болни.

По отношение на втория Ви въпрос относно финансовите облекчения при лечението на тази болест и дали ще се регламентира официално престоят на болните от муковисцидоза в болничните заведения, Ви отговарям следното:

Част от финансовите облекчения са безплатните лекарства, които тези пациенти получават по реда и условията на Наредба 34/2005г. на МЗ, а именно: Пулмозим, Креон и инхалаторен Тобрамицин. Тези скъпи лекарства се получават напълно безплатно от пациентите и се договарят чрез централизирана процедура със средства на бюджета на МЗ.

Вашият въпрос за регламентиране официално престоя на болните от муковисцидоза в болничните заведения, Министерство на здравеопазване ще отправи към НЗОК,  за да може в края на годината при договарянето на новите КП (клинични пътеки) да се обособи от експертите пътека за хоспитализация.

 

Министерство на здравеопазване е открито и за други предложения, които биха облекчили състоянието на тези пациенти. В чисто социален аспект, предвид малката група и младата възраст – често детска, е уместен ангажимент и на Министерството на Труда и социалната политика (МТСП).

 

 

Сподели в: