Върни се горе

Относно: Посещение на министъра на здравеопазването, заместник-председателя на Народното събрание и директора на Изпълнителна агенция по трансплантация в САЩ на разноски на заинтересовани организации.

 

22.01.2010 г.

                       

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

Работна група от МЗ, водена от министъра на здравеопазването, заедно със заместник-председателя на Народното събрание д-р Лъчезар Иванов посетихме Вашингтон и проведохме срещи в Департамента на здравеопазването и социалните дейности, както и в други ведомства, по покана на Евроатлантическия фонд и Федерацията на американските граждани от български произход. 
Разходите  за самолетни билети и хотел бяха поети съгласно поканата от Федерацията „Американски граждани от български произход”  и Евроатлантическия фонд,  а разходите за дневни и медицинска застраховка – от Министерския съвет
Министърът на здравеопазването беше командирован от МС със заповед № KM-241/ .11.2009 г. 
Както вече споменах визитата се финансира от страна на американските домакини, които са утвърдени обществени организации като:

·         Евроатлантическият фонд  - американска  обществена организация, подпомагаща развитието на проекти в сферата на здравеопазването и други сектори в САЩ;

·         Федерацията на американските граждани от български произход, чийто президент  е д-р Румен Хичев;

Една от всички срещи на българската делегация, в това число и присъствието на д-р Теодора Джалева /изп.директор на ИАТ/, беше осъществена с ръководството на Osteotech, Inc. – водещата биотехнологична компания в областта на остео-биологичните науки и биотехнологии. На срещата присъстваха президентът на Оsteotech г-н Сам Овусу-Ачао заедно с целия ръководен екип на компанията. Беше изнесена презентация за организацията, правилата и стандартите в областта на тъканните трансплантации. Делегацията разгледа и се запозна с работата на световния биотехнологичен център за производство на тъканни алографт продукти за нуждите на ортопедичната хирургия, неврохирургията и травматологията.
Няма конфликт на интереси при провеждането на визитата на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев в САЩ. Поканата беше отправена чрез българския посланик в САЩ – Лъчезар Петков, и беше съгласувана с държавния департамент на САЩ и МВнР. Организацията и планирането на визитата бяха съгласувани с американското законодателство за предотвратяване на конфликт на интереси и корупционни практики (Foreign Corrupt Practices Act), както и с посолството във Вашингтон и протокола на българското МВнР.  Нито една фирма от български или чужд произход, включително и „Остеоцентър” не е участвала в поемането на разноските по тази визита. Обвинението в конфликт на интереси е неоснователно и поради причината, че МЗ и в частност министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев не са страна по договор с „Остеоцентър”. 
Целта на това посещение беше полагането на основата на едно взаимно сътрудничество и обсъждането на важни за двете страни въпроси от областта на здравеопазването: развитие на двустранните отношения в областта на здравеопазването на междуправителствено ниво,  извършване на реформи и внасяне на някои промени в съществуващите модели; актуални въпроси около пандемичната обстановка и мерки за защита на населението в условия на пандемия; организация, правила и стандарти в областта на органните и тъканните трансплантации; преструктуриране и организиране на болничната мрежа; обучение на кадри в здравеопазването; обсъдена бе политиката на американското и българското правителство в областта на здравното осигуряване и други приоритетни въпроси.

 

 

 

 

Сподели в: