Върни се горе

Относно: Закриване на болницата в Ивайловград.

29.01.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                     УВАЖАЕМА ГОСПОЖА МАСЛАРОВА,                                           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Както казах преди малко, нашата цел наистина не е да закриваме болници. Целта при преструктурирането е всеки пациент да получи навременна, качествена и адекватна медицинска помощ за болнично лечение – болнична медицинска помощ. Такава медицинска помощ към настоящия момент не може да бъде предложена на пациентите Специализираната болница за лечение на вътрешни болести  -община Ивайловград от, където в момента имат сключени договори от двама лекари със специалност по вътрешни болести, един по рентгенология, един по детски болести и един клинична лаборатория, управителят е със специалност акушерство и гинекология. Доказателство за това са и резултатите на лечебното заведение за 2009 г., където общият преминал брой пациенти е под 400.

При проведена среща с кмета на Ивайловград веднага след предаването, което беше излъчено по Българската национална телевизия, разговаряхме подробно и ясно, обяснихме какво се случва при тази форма на преструктуриране. Разбрахме се, че техните хора, самият той потвърди, при наистина тежки състояния, спешни състояния, никога не могат да получат тази помощ, която е необходима в болницата в Ивайловград. Винаги досега са били транспортирани. Тези по-малко от 400 пациенти, които са пролежали, обикновено са в състояния, които обикновено са леки и които могат да бъдат лекувани в домашни условия амбулаторно. Това беше отчетено като неефективно използване на този болничен ресурс. Това не е болница за долекуване, това е болница социален дом. Това е сграда, която наистина е хубава, наистина би могла да помогне, но представата за болница не може да бъде покрита. Затова отново при разговора наблегнахме на необходимостта всеки спешно болен да бъде транспортиран. За тази цел, независимо че наистина е отдалечена, на границата с Република Гърция, на 105 км от областните градове Хасково и Кърджали, на около 50-60 км до Харманли и Свиленград, където потенциалните пациенти биха могли да получат добра болнична помощ, въпреки всичко болницата в Ивайловград е сключила договор по клинична пътека за лечение на бронхопневмония и бронхеолит при лица над 18 г. Сами разбирате, кметът го разбра – съществуването на една такава болница с такъв капацитет и за общината, и за гражданите, беше признато, че е неоправдано. И, както казахме, има различни възможности – да бъда засилен медицинският център, съществуващ на територията, за извънболнична медицинска помощ, включително и центровете за спешна медицинска помощ, филиала за спешна помощ, който се намира там, възможността да бъдат разкрити легла към медицинския център за краткосрочно наблюдение и уточнение на състоянието.

Уважаема госпожо Масларова, явно не е възможно да се разбере разликата между болнична и извънболнична помощ. Не е възможно да се разбере какво представлява и трябва да представлява една болница, какво е медицинска помощ, какво е медицинска услуга. Нека да започнем с обучение в тези понятия. Тези примери, които госпожа Манолова ми даде – за кмета, който возил със собствената си кола пациенти при спешни състояния – те, ако са спешни наистина, при всички случаи оттам нататък са били транспортирани отново на друго място. Те като спешни състояния могат да получат помощ и в линейката, докато попаднат в лечебно заведение, което може да им окаже адекватна помощ. Кажете ми: какво спешно хирургично състояние би могла да обслужи тази болница? Човешката анатомия, човешката физиология не е само една клинична пътека - разберете. Това искаме да направим: един пациент да се лекува във връзка с всички негови заболявания, във връзка със степента на тежест на заболяването му, във връзка с това да може да получи достатъчно продължителност на престоя си и да бъде обслужен достатъчно компетентно от различни специалисти. Досега нито един случай на спешно хирургично състояние не е било възможно да бъде обслужен в такава болница като „Ивайловград”. Никога досега не е имало оплакване. Включително тежки състояния на инфаркт, на инсулт. Социално значимите заболявания също не са лекувани в тази болница. За каква болнична помощ ми говорите в момента? Направете разлика между едното и другото. Направете разлика между това, което хората имат нужда да получат и къде да го получат.

Извънболничната помощ си поема това, което е правила в момента тази болница - не като болница, а като извънболнична помощ. Има медицински център. Там на място, в Ивайловград, заедно с 19 души екип на Спешна медицинска помощ – там предлагаме да се създаде спешният кабинет. Да не се връщат хора, да идват на място, независимо дали са здравноосигурени или неосигурени, да няма отказ от медицинска помощ.

 

Сподели в: