Върни се горе

Относно: Финансирането, работата и бъдещето на общинските болници в Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй, отговорили на критериите и сключили договор с НЗОК

12.02.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,

 

Във връзка с Вашия въпрос, господин Божинов, отново искам да подчертая, че с оглед необходимостта от преструктуриране на системата Министерството на здравеопазването е предприело и спешни мерки за гарантиране достъпа на населението до качествено медицинско обслужване. Първата стъпка е с реално въвеждане на медицински стандарти за всяка медицинска област, която води до оптимизиране на болнични структури, съобразно съвременни изисквания.

В критериите за сключване на договори с лечебни заведения има реално отражение на изискванията за  качествена медицинска дейност и в този смисъл Вашето безпокойство е неоснователно.

Освен това, всеизвестен факт е, че има и хипер хоспитализации в системата. Голяма част от хоспитализираните пациенти могат да се лекуват успешно в извънболнични условия. Във всички случаи, след като лечебните заведения от област Враца имат договор с Националната здравноосигурителна каса, ще бъде гарантирано необходимото качествено и добро лечение, не по-лошо, даже по-добро от предходния период.

Съществуват възможности за преструктуриране на неефективни и с недостатъчни условия за качество структури, но в случая, както сам казвате във Вашия въпрос, на този етап не се касае за лечебни заведения във Вашия регион, които не са сключили договор с НЗОК.

Като обща политика Министерството на здравеопазването осъществява мерки за укрепване и на филиалите за спешна медицинска помощ в населените места, за които вече многократно говорихме чрез осигуряване на кадрова обезпеченост и подходяща апаратура. В област Враца се укрепват и наличните филиали в гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй, където има заявени желания и включени в графици лекари за дежурства.

По въпроса за делегираните бюджети Вашето твърдение за липса на правила при изготвянето му е неоснователно. Касае се за изпълнение по чл. 4 от Закона за бюджета на Националната каса за 2010 г. и са създадени и приети правила и ред за определяне на стойностите за дейности на болнична медицинска помощ към договорите с изпълнители на болнично-медицинска помощ за 2010 г. Съгласно тези правила имаме разпределение между РЗОК и изпълнители на медицинска помощ и отново за пореден път искам да подчертая, че това разпределение е индикативно, ориентировъчно и динамично в хода на бюджетната година.

Изчислената стойност, която лечебното заведение е получило, е прогнозна първоначална тримесечна стойност на дейностите за болнична медицинска помощ. Стойността е разпределена по месеци, съобразно тенденция на отчетено изпълнение по месеци през 2009 г. Данните са съпоставени с прогнозен брой извършени дейности по месеци, видове и регистрирани в РЦЗ легла от съответния вид и капацитета на лечебното заведение.

Отново искам да подчертая, че тези делегирани бюджети не са окончателни и подлежат на корекция.

Тъй като нямам достатъчно време, бих искал да Ви дам едно приложение за структурата на извънболнична и болнична медицинска помощ за област Враца. Благодаря ви.

Сподели в: