Върни се горе

На Ваш № 554-06-1346/18.09.2015г.

На Наш № 02-01-151/23.09.2015г.           

 

Относно: Необходимост от финансиране на инвестиционен проект „Открити лечебни басейни за деца и възрастни“ във филиал Сандански на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с Ваше писмо относно възможността за финансово обезпечаване на искането на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Сандански за финансиране на инвестиционен проект „Открити лечебни басейни за деца и възрастни“ във филиал Сандански, Ви уведомявам следното:

За периода 2012г. – 2015г. на лечебното заведение са предоставени целеви средства за капиталови разходи, за извършване на основни ремонти във филиали, общо в размер на 1 435 000 лв.

През 2013г. лечебното заведение е предоставило в Министерство на здравеопазването апликационни форми за целево финансиране на обща стойност 3 328 737 лв., включително и  за обект: „Открити лечебни басейни за деца и възрастни“ на стойност 426 234 лв.

През 2013г. Министерство на здравеопазването съобразно заявените приоритети от ръководството на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД е осигурило на Националния комплекс целеви средства за капиталови разходи за обект: „Основен ремонт сграден фонд – филиал Кюстендил“, в размер на       600 000 лв. Тъй като в предвидените срокове, лечебното заведение не е усвоило средствата, те са възстановени по бюджета на министерството в края на 2015г.

През 2015г. ръководството на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД е внесло искане за предоставяне на целеви средства за капиталови разходи в размер на общо 5 836 450 лв. за следните обекти:

Усилване на конструкцията на Западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/  в "СБР-НК" филиал "Кюстендил"

              666 450 лв.

Детски санаториум филиал Хисар - довършване, пускане в експлоатация, увеличаване на легловата база и капацитета на предлаганите услуги

           2 000 000 лв.

Изграждане на нова Физиотерапия - филиал Баните

              450 000 лв.

Изграждане на нов функционален блок - филиал Баня Карлово

              700 000 лв.

Основен ремонт на Стационар - филиал Павел Баня

              600 000 лв.

Изграждане на открит външен и закрит детски басейн с минерална вода – филиал Сандански

              600 000 лв.

Реконструкция на Консултативно - диагностичен блок с цел увеличаване на местата за настаняване на пациенти

              820 000 лв.

 

Министерство на здравеопазването отчита необходимостта от реализиране на заявения за финансиране обект „Открити лечебни басейни за деца и възрастни“ във филиал Сандански. Предвид ограничените възможности на бюджета за капиталови разходи на министерството  през 2016г., който е в размер на 15 млн. лева, ще бъдат търсени възможности за осъществяването на проекта съвместно със съвета на директорите на дружеството, съгласно представената визия си за управление на „СБР – НК“ ЕАД.

Сподели в: