Върни се горе

Относно: Проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ-скенера в „УМБАЛ-Александровска“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

В отговор на Ваш въпрос, свързан със сигнал от пациент относно проблеми с доставката на радиоактивни изотопи за Клиниката по нуклеарна медицина към „УМБАЛ-Александровска“ ЕАД, което затруднява провеждането на изследванията с РЕТ/СТ, Ви информирам следното:

1. Нарушенията в ритмичното доставяне на Fludeoxyglucose 18 F Bionit 200-1300 MBq/ml 10ml /радиоактивен изотоп 18F/ за нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина са инцидентни и в края на 2015г. са поради възникнали технически проблеми, а именно:

- с писма от Фирма „Новимед“ ООД – доставчик на изотопа от 25.11.15, 26.11.15г. и 27.11.15г. ръководството на УМБАЛ-Александровска е уведомено, че на посочените дати няма да бъде извършена доставка, поради технически проблеми със самолета на летище Банеаса-Румъния, извършващ транспорта на изотопа до летище София;

- дните 30 ноември и 01 декември са неработни дни в Румъния, тъй като е националният им празник и отново не са извършени доставки на изотопа;

- от 02.12.15г. до 04.12.15г. е извършен одит на производителя в Румъния и по тази причина не е доставен необходимия радиоактивен изотоп 18F.

На 03.12.15г. е доставен изотоп от Братислава – от алтернативен източник и веднага са започнали изследвания на плануваните и отложените пациенти. След десетия изследван пациент, обаче, е повреден автоматичния диспенсър. Веднага  са предприети стъпки за отстраняване на техническата повреда във възможно най-кратки срокове от инженерния състав, но авариралият мотор за диспенсър се доставя от Италия.

От 11.12.15г. РЕТ/СТ към УМБАЛ-Александровска започва работа и е осигурена извънредна доставка на радиоактивния изотоп за изследване на отложените пациенти, като всеки един от тях е уведомен по телефона за насрочените нови дати. От 11.12.15г. до 15.12.15г. са изследвани общо 70 пациенти.

Постигната е договореност между изпълнителния директор на УМБАЛ-Александровска и фирма „Новимед“ ООД да бъдат доставени оптимални количества от радиоактивния изотоп 18F, за да се изследват върнатите пациенти, нуждаещи се от спешни изследвания.

2. За възникналите проблеми Министерство на здравеопазването не е информирано, тъй като причините за временното спиране на работа на РЕТ/СТ са от технически характер извън страната и са преодолени сравнително бързо.

Като принципал на лечебното заведение Министерство на здравеопазването изпълнява коректно задълженията си за осигуряване на жизнено важни изследвания за пациенти с онкологични заболявания. Част от тези ангажименти са и доставката на Циклотронен комплекс на УМБАЛ-Александровска за производство на радиофармацевтици, като средствата за оборудване на стойност 5 200 000лв. са осигурени от министерството, Комплексът е открит в края на октомври 2015г. и ще произвежда индивидуални дози радиоактивни изотопи, като по този начин ще гарантира независимост от външни доставчици, нормална заетост на апаратурата и чувствително увеличение на броя прегледани пациенти, което ще съкрати и времето на чакащите за това изследване.

3. Циклотронният комплекс все още не е започнал производство на радиофармацевтици поради липса на лиценз от Агенцията за ядрено регулиране - задължителна документация за разрешение за осъществяване на дейността.

Към настоящия момент се провеждат финални технически изпитвания на циклотрона, необходими за пускането му в експлоатация и гарантиране на безопасно производство на радиоактивния изотоп 18F.

4. До пускане на циклотрона в експлоатация проблемът с неритмичните доставки е решен чрез сключен  през месец март 2016г. договор с фирма „Монрол-България“ ЕООД, гр. Банкя - производител на изотопа, която доставя ритмично необходимите радиофармацевтици на „МБАЛ-Александровска“ и листата на чакащи за изследане с  РЕТ/СТ е сведена до минимум.

Сподели в: