Върни се горе

ОТНОСНО: Критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите баланси

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ЧАКЪРОВ ,

 

 

Разбира се, че Министерството на здравеопазването е запознато с изводите и препоръките в годишния доклад на Европейската комисия за България за 2019 г. и мога да Ви уверя, че те са подробно анализирани, с оглед подобряване на проблемните области в сектора в хода на работата по обобщаване на предложенията от проведената широка обществена дискусия по представените  през септември 2018 г. два варианта за реформиране на системата на здравно осигуряване.

Именно на база систематизиране на препоръките на участниците в дискусиите и посочените в доклада на Европейската комисия резерви към някои от предложенията в двата варианта за реформа, се подготви новото публично представяне на модела за финансиране на здравеопазването.

На 15 юли т.г. Министерството на здравеопазването организира и проведе Кръгла маса , посветена на състоянието на системата на здравеопазване в България и необходимите промени в здравноосигурителния модел за осигуряване на по-добро и устойчиво здравеопазване.

В нея вземаха участие представители на всички заинтересовани страни – на Народното събрание, правителството, съсловни и пациентски организации, синдикати, застрахователи, на изпълнители на медицинска помощ и на медиите. Дискутираха се  предимства и недостатъци на възможните промени, за да се постигне консенсус по отношение на посоката на изграждане и развитие на ефективно работещ модел, който се подкрепя от обществото.

На Кръглата маса бяха поканени за участие и експерти на Федералното министерство на здравеопазването на Федерална Република Германия и експерти на Министерството на здравеопазването, социалните грижи и спорта на Кралство Нидерландия, които споделиха своята експертиза за разработването на модел, който да отговори в най-висока степен на нашите потребности, на основата на добрите практики и опита на държавите в тази област.

На този етап все още не бих могъл да дам категоричен отговор на Вашия въпрос, относно възможността новият модел за финансиране на здравеопазването да започне да действа през 2020 г.

В заключение, бих желал отново да подчертая, че нов модел на здравно осигуряване следва да се въвежда само ако се постигне широк обществен и професионален консенсус по основните принципи на задължителното и доброволното здравно осигуряване и при максимално съобразяване с очакванията за по-добро здравеопазване от българските граждани.

Сподели в: