Върни се горе

ОТНОСНО: Преместване на Метадоновата програма

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ   ПРОФ. МИХАЙЛОВ, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТАСКОВ,

 

Програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди е първата държавна програма в България за поддържаща терапия с метадон,  която стартира през 1995 г. като единствената ефективна алтернатива за лечение на хероиновата зависимост.

През годините, до настоящия момент по Програмата са лекувани над 900 пациенти. Обучавани са и много специалисти- психиатри, нарколози, психолози, медицински сестри и социални работници, които към момента работят в програми за лечение на зависими лица в София и цялата страна.

В момента, на лечение с лекарствения продукт метадон са 194 хероиново зависими пациенти.

Повечето от пациентите при постъпването им в програмата са с много хронични и нелекувани соматични и психически заболявания. В допълнение, към тях  в обществото  е наслоено отхвърлящо отношение.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Хероиновата зависимост е  заболяване и това заболяване трябва да се третира и лекува при същите медицински условия, при които се лекуват и останалите болни хора.

За преместването на т.н. Метадонова програма към  Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм  от страна на Министерството на здравеопазването е осигурена подходяща сграда. Същата е с много добра комуникационна достъпност до обществения транспорт.

В момента се извършва ремонт на помещенията, с цел адаптирането им за такъв вид лечебна дейност и създаване на добри условия за работа.

Ремонтните работи ще приключат до 16.12.2019г. и преместването ще се извърши в срок до 25.12.2019 година.

Сподели в: