Върни се горе

ОТНОСНО: Освободени доставки, съгласно чл.39, т.1 от Закона за данък добавена стойност, свързани със здравеопазването

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

          

Бих желал да Ви информирам, че въпросите, свързани с данъчната политика на правителството, вкл. и Вашият въпрос: „Какво е включено в обхвата на чл.39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, касаещ освободените сделки, свързани със здравеопазването и включени ли са в тях лекарствените продукти, медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с публични финансови ресурси, и каква е възможността те да бъдат изцяло освободени от облагане с данък добавена стойност и с него да бъдат повишени заплатите на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри и другите медицински специалисти, намиращи професионална реализация в сектор „Здравеопазване“, са извън пряката компетентност и правомощия на министъра на здравеопазването.

Поставеният от Вас въпрос може да бъде разглеждан  само и единствено от министерствата и ведомствата, в чиито прерогативи е тълкуването на данъчните закони, включително и Закона за данък върху добавената стойност.

Поради горното, не бих могъл да коментирам поставения от Вас въпрос.

Сподели в: