Върни се горе

ОТНОСНО: проблем при заплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

 

Във връзка с изпратения от Вас въпрос относно „проблеми при заплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници“, Ви уведомявам  за следното:

Съгласно Закона за здравното осигуряване, основен принцип на задължителното здравно осигуряване е договаряне на взаимоотношенията между Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и изпълнителите на медицинска помощ от пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Във връзка с горното, в хода на преговорите по анекса към Националния рамков договор за 2019 г., поставеният от Вас въпрос беше идентифициран и обсъждан, но не се постигна съгласие за  друго решение, освен настоящата практика. Констатираните от Вас казуси се обобщават и анализират. Когато лечебната и диагностична дейност по повод на едно и също заболяване на един и същи пациент по едно и също време, или в кратък интервал от време се реализират от две лечени заведения е трудно да се определи общ принцип на заплащане и отчитане на дейността.

В сила от 01.01.2019 г., Националният рамков договор се приема за срок от три години, като при необходимост или по искане на всяка една от страните (НЗОК или БЛС) се актуализира по реда на приемането им. Първият Национален рамков договор, който ще се приеме с тригодишен срок на действие е този, който предстои да се договори и подпише през 2019 г. и ще е валиден за 2020-2022 година. Преговорите по него предстои да стартират в хода на подготовката на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на НЗОК за 2020 г.  

В съответствие с правомощията ми като министър на здравеопазването да съгласувам Националния рамков договор, Ви информирам, че в хода на подготовката и преговорите по Националния рамков договор за 2020 – 2022 г.  този въпрос ще бъде дискутиран отново и се надявам, че ще намери балансирано решение.

Сподели в: