Върни се горе

Относно: Проведени процедури за закупуване на бързи антигенни тестове за ученици от първи до четвърти клас.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. АНГЕЛОВ,

 

Прозрачното разходване на публични средства и грижата за здравето на децата  е един от основните приоритети на правителството. 

С цел контрол на заболяваемостта  от КОВИД, както  и за  нормалното протичане на присъственото обучение на децата в училище, в периода октомври – ноември 2021 г.,  Министерство на здравеопазването организира провеждането на 4 процедури за осигуряването на бързи антигенни тестове за учениците от 1 до 4 клас.

На 9 декември миналата година дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ започна проверка в Министерство на здравеопазването, относно процедурата за закупуване на бързи антигенни тестове на ученици. Проверката е по сигнал, в който се съдържат твърдения за допуснати сериозни нарушения при избора на изпълнители и класирането им, както и по медийни публикации.

С решение на КПКОНПИ, всички материали по проверката са изпратени на прокуратурата предвид установеното от комисията наличие на данни за извършени корупционни престъпления.

С оглед на индикираните от Комисията проблеми и във връзка с инициираната нова процедура за доставка на тестове за ученици от 1 до 12 клас, възложих с моя заповед  от 06.01.2022 г. на  звено „Вътрешен одит“ на МЗ  да извърши цялостен преглед на 4-те процедури за доставка на тестове за учениците от  1 до 4 клас.

При извършените проверки одиторите са направили препоръки във връзка с подобряване  организацията на провеждане на процедурата и спазване на обявените условия.

Сподели в: