Върни се горе

Относно: незаконни действия и злоупотреби с публични средства на изпълнителният директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. АНГЕЛОВ,

         

В периода юни 2021 – декември 2021 г. в Министерство на здравеопазването са постъпилите сигнали от член на съвета на директорите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД от дати 04.08.2021 г., 11.10.2021 г., 20.10.2021 г. и 27.10.2021 г., в които са изложени  твърдения за неправомерни действия на изпълнителният директор на лечебното заведение.

Сигналът от 27.10.2022 г. е изпратен от сигнализатора и до Софийска районна прокуратура.

По сигналите са възлагани проверки на звено „Вътрешен одит“ в министерството, за резултатите от които е уведомяван министъра на здравеопазването.

На 12.10.2021 г. в Министерство на здравеопазването е постъпило писмо с № 37-00-197/12.10.2021 г. от КПКОНПИ с искане за предоставяне на информация по постъпил сигнал в Комисията  касаещо МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

С писмо с № 37-00-197/24.11.2021 г. в Министерство на здравеопазването е постъпило Решение № РС-785-21-089 от 17.11.2021 г. на КПКОНПИ относно установен конфликт на интереси по отношение на доц. д-р Радосвет Горнев - изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Доц. д-р Радосвет Горнев обжалва същото Решение на  КПКОНПИ и е образувано дело № 12693/ 2021 г. по описа на Административен съд София-град.

След извършените проверки от звено „ Вътрешен одит“ и във връзка с констатации за нарушения, с Протокол на едноличния собственик на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД бе извършена промяна в състава на Съвета на директорите на лечебното заведение  за срок до провеждане на конкурс.

От 19.01.2022 г.  доц. д-р Радосвет Горнев не изпълнява длъжността  изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Сподели в: