Върни се горе

Относно: осигуряване на ваксината срещу COVID-19 на „NOVAVAX“

 

УВАЖАЕМи ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

С Решение № 491 на Министерския съвет от 16  юли 2020 г. България одобри Споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID–19, при условията на последваща ратификация.

Споразумението е ратифицирано от Народното събрание със Закон за ратифициране на  Споразумението (обн. ДВ бр. 71 от 2020 г.).  

Въз основа на това споразумение Република България участва в споразуменията за доставка на ваксини, сключени от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти Biontech Manufacturing GmbH и Pfizer Manufacturing Belgium NV, Astra Zeneca, Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA, Moderna Switzerland GmbH и Valneva Austria GmbH, по силата на които получава и предстои да получава ваксини срещу COVID-19.

Участието на България във всяко от споразуменията, сключени от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти е решено от Министерския съвет.

Ваксината, произведена от Janssen Pharmaceutica NV, България получава въз основа на Споразумение за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID–19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV, които са ратифицирани от Народното събрание със Закон за ратифициране на Споразумението (обн. ДВ бр. 109 от 2020 г.).

С Решение № 591 от 11 август 2021 г. Министерският съвет реши Република България да не участва в Споразумението за предварително закупуване за разработване, производство, възможности за приоритетно закупуване и доставка на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите-членки на Европейския съюз, (SANTE/2020/I3/054), сключено между Европейската комисия и Novavax, Inc, Novavax CZ.

При вземане на решението са взети предвид следните съображения:

  • осигурени количества ваксина срещу COVID-19 през 2021 г., надвишаващи значително населението, желаещо да се ваксинира;
  • осигурени значителни количества от ваксината на Pfizer/BioNtech за 2022 и 2023 г.;
  • възможност за осигуряване на допълнителни количества от ваксината на Мoderna, в случай на необходимост чрез промяна на решението за България;
  • изразено предварително съгласие за участие в бъдещ договор на Европейската комисия с компанията производител Valneva;
  • възможност за заявяване на дози от ваксината на Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA.

Предвид гореизложеното е отчетено, че са заявени достатъчно количества ваксини от 4 различни вида – аденовирусна, РНК, антигенна и инактивирана.

С оглед доставка на количества от ваксината срещу COVID-19 на „Novavax“ за страната към настоящия момент се проучват възможности за нейното осигуряване за българските граждани.

Сподели в: