Върни се горе

Относно: Достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за “COVID-19”по време на предписаната им задължителна изолация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО АСЕНОВА И Г-ЖО СЛАВОВА,

 

В условията на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространение на коронавирусна инфекция на територията на Република България, със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени редица временни противоепидемични мерки, както и критерии за определяне на лицата, които подлежат на задължителна болнична или домашна изолация при лабораторно потвърдени случаи на “COVID-19”.

Задължителната изолация и/или лечение на лицата в домашни условия се извършва по предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) след предложение от общопрактикуващия лекар/лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск по точно определени критерии.

При влошаване на здравословното състояние, независимо от причината, пациентите е необходимо да уведомят общопрактикуващия лекар, а в случай, че не успеят да осъществят контакт с него – регионалния Център за спешна медицинска помощ чрез тел. 112. Общопрактикуващият лекар предприема необходимите дейности за оценка на здравословното състояние и при необходимост от хоспитализация на лицето чрез тел. 112 уведомява регионалния Център за спешна медицинска помощ за осигуряването на транспорт до консултативен кабинет в ДКЦ и/или до лечебно заведение за болнична помощ.

Задължителната изолация и/или лечение на лицата в лечебно заведение за болнична помощ също се извършва по предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) след предложение от общопрактикуващия лекар/лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск по точно определени критерии.

Хоспитализацията на пациентите с коронавирусна инфекция се подпомага от медицински триаж, чрез който пациентите се категоризират в зависимост от тежестта на състоянието, нуждата от ресусцитация и незабавни животоспасяващи мерки, наличните човешки и инструментални ресурси, като в Спешното отделение на болницата се извършва преглед и изследвания. В зависимост от обективното състояние, пациентът са насочва за изолация и приемане в съответната болница или за изолация и лечение в дома.

Медицинското наблюдение на лицата поставени на домашна изолация се осъществява от общопрактикуващия лекар или от лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение. В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения срок в предписанието на РЗИ и да спазват съответни противоепидемични мерки.

В условията на безпрецедентно световно разпространение на коронавирусна инфекция и въведена извънредна епидемична обстановка в страната, интересите на обществото изискват провеждане на съвместни действия от всички институции в зависимост от ресурсите, с които разполагат, за постигане на добър баланс между защитата на здравето и минимализирането на икономическите и социални неблагополучия.

В тази връзка бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на всички български граждани равнопоставен достъп до медицинско обслужване - задача с комплексен и постоянен характер за здравната система.

Сподели в: