Върни се горе

Относно: PCR тестовете за  COVID -19 в страната за последните три месеца

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

уВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

По данни от Националната информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица, общият брой на всички направени PCR тестове за периода от 25 юни до 21 септември 2020 г. е 370 573 броя тестове.

По информация от Националната здравноосигурителна каса, към 18.09.2020 г. лечебните заведения са отчели за заплащане от НЗОК 16 673 бр. изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, извършени в периода 25.06.2020 г.-31.08.2020 г., от тях одобрени за заплащане са 15 370 броя и заплатените средства за тези медико-диагностични дейности от бюджета на НЗОК са в размер на 922 200 лв.

Съгласно сроковете в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., извършените през месец септември и заявени за заплащане от НЗОК тестове предстои да бъдат отчетени в началото на месец октомври 2020 г.

В допълнение Ви информирам, че от бюджета на Министерство на здравеопазването за периода от началото на обявяване на извънредно положение  досега са предоставени средства в размер на 4 900 000 лв. на РЗИ за закупуване на тестове и предоставянето им на лаборатории, там където е необходимо или за възлагане на тази дейност на съществуващи лаборатории, за извършване на изследване на контактни лица по преценка, на лица от институции за социални услуги, на организирани колективи, персонала в детски ясли и детски градини и други.

Сподели в: