Върни се горе

Относно: Публично обрязване на български деца в Омуртаг от турски лекари.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

 

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно публично обрязване на български деца в Омуртаг от турски лекари, Ви уведомям следното:

            Информация за подобни масови религиозни ритуали се появява периодично в регионите с преобладаващо мюсюлманско население. Те са свързани с ритуално обрязване на здрави деца поради религиозно мотивирано желание на родителите в рамките на техните родителски права, кореспондиращо с  конституционното гарантиране на религиозната свобода и правото на упражняване на религията.

            За настоящото събитие, организирано и проведено под патронажа на областния управител на Одрин, информация в Министерство на здравеопазването (МЗ) получихме от страна на медиите след приключване на проявата.  В РЗИ-Търговище, като регионална структура на МЗ също не е постъпвало предварително уведомление за предстояща такава дейност, а именно - кога и къде ще се извършва обрязването, както и дали съответните лица, които ще го извършват са специалисти с медицинска квалификация.

            От медицинска гледна точка не бих си позволил да коментирам публичността на проявата, а по-скоро условията, при които би следвало да бъде провеждано подобно ритуално действие, свързано с нарушаване целостта на кожата – спазване на изискванията, относно асептика и антисептика, купиране на болката и не на последно място, предотвратяване нанасянето на психична травма на децата.

            В случаите, когато такава манипулация (циркумцизия) се осъществява по повод медицински показания (фимоза и др.), тя се квалифицира като медицинска дейност и се извършва в лечебни заведения, в съответствие с изискванията на медицинските стандарти, от квалифициран медицински персонал и при спазване на всички изисквания, свързани с предотвратяване на рискове от евентуални усложнения за физическото и психическо здраве на децата. Тази дейност се заплаща от НЗОК и подлежи на контрол от страна на компетентните органи на НЗОК и Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

След репортажа по телевизията и във връзка с Вашето питане Министерство на здравеопазването извърши проверка по случая, в т.ч. по отношение на информацията, че ритуалното обрязване е осъществено от турски лекари. При проверката се установи, че в Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане за издаване на удостоверение за признаване на квалификация, с което медицински специалисти могат да упражняват професията си на територията на Република България или за пребиваване по повод научен обмен на лекари от Република Турция. Следва да се отбележи, че всички медицински специалисти попадат в обсега на регулираните професии и за да могат да упражняват професията си на територията на страна членка на Европейския съюз, в т.ч. на територията на България, трябва да имат разрешение от Министерство на здравеопазването, издадено при спазване на съответните процедури.

Сподели в: