Върни се горе

Относно: заснемането на предаването „Като две капки вода“ в нарушение на противоепидемичните мерки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с поставения въпрос, относно заснемането на предаването „Като две капки вода“ в нарушение на противоепидемичните мерки, бих желал да Ви информирам за следното:

С писмо с изх. № 22-38\1/11.05.2020 г. Столична регионална здравна инспекция е информирала г-жа Ива Стоянова и г-н Николай Андреев, управители на „Нова Броудкастинг груп“ ЕООД, че не възразява допускане на публика в залата по време на живото излъчване на телевизионното предаване при стриктно спазване на изискването за физическа дистанция, всички противоепидемични мерки и допустима заетост от 30% от максималния капацитет на залата, в съответствие с т. 5д от заповед № РД-01-256/11.05.2020 г.

Столичната регионална здравна инспекция е преценила, че с проведеното посещение на зрители в предаването се апробира възможността за спазване на противоепидемичните мерки при последващо разхлабване на ограниченията във връзка с коронавирусната инфекция.

Въпреки създадената организация се видя, че не може да се разчита на оказани мерки и лична отговорност на зрителите, особено в едно емоционално изживяване. При внимателно проследяване на записите на предаването се вижда, че на места имаше нарушаване на допустимата физическа дистанция. При огледа на публиката се констатира, че имаше единични случаи на посетители без поставени маски.

Във връзка с горното, в рамките на законовите правомощия, Столична РЗИ ще издаде наказателно постановление за организаторите на предаването и индивидуални административни актове за отделни физически лица, които са нарушили заповедта на министъра на здравеопазването.

Изразявам увереност, че този казус ще спомогне органите на държавния здравен контрол  да  дадат ясни препоръки за създаване на по-добра организация  при провеждане на мероприятия от този вид, с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, в съответствие със заповедта на  министъра на здравеопазването.

Сподели в: