Върни се горе

Относно: финансово стимулиране на медицинските специалисти в условията на пандемия от COVID -19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Цитираните от Вас данни за броя на медицинския и немедицински персонал, както и размера на изплатените средства за допълнителни възнаграждения от 1000 лв. в изпълнение на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г., се отнася за месец март 2020 г.

По последни отчетни данни за месец март 2020 г. допълнителни възнаграждения в размер на 1000 лв. са получили общо 3578 лица в общ размер на 5 297 702 лв., включително лични осигуровки, ДОД и осигуровки за сметка на работодател, в т.ч. 1718 лица – медицински и немедицински персонал от 37 лечебни заведения на територията на цялата страна в  размер на 2 556 196 лв. и 1860 лица служители на РЗИ, НЦЗПБ и ЦСМП в размер на  2 741 506 лв.

Допълнителни възнаграждения за месец април 2020 г. по предварителни разчети се очаква да получат общо 6 626 лица в общ размер на  9 454 607 лв., включително лични осигуровки, ДОД и осигуровки за сметка на работодател, в т. ч. 3950 лица – медицински и немедицински персонал от 59 лечебни заведения на територията на цялата страна в размер на 5 550 140 лв. и 2676 лица- служители на РЗИ, НЦЗПБ и ЦСМП в  размер на 3 904 467 лв.

В изпълнението на проекта е предвидено допълнителни трудови възнаграждения да се изплащат на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан Коронавирус, настанени за болнично лечение. За тази цел са разписани ясни обективно измерими критерии, на базата на които да се определи броя на лицата в лечебните заведения, които следва да получат допълнително възнаграждение от 1000 лв. Тези критерии гарантират справедливост и предвидимост на лечебните заведения за болнична помощ, както и повишаване на мотивацията на служителите на първа линия и на възможностите за защита от заболяването.

Що се отнася до останалите специалисти в здравния сектор (лекарите и медицинските специалисти от извънболничната медицинска помощ,  денталните медици и фармацевтите), които не са включени като възможни получатели на допълнително възнаграждение, бих желал да поясня, че са създадени възможности всички те  да получават възнаграждения/заплащане за този период, независимо от намаления прием и временно преустановяване на някои дейности.

За съжаление, Министерството на здравеопазването няма нормативно основание да подпомага медиците, вирусоносители и болни с COVID -19, както и починалите медици, но в знак на съпричастност в МЗ има инициатива за събиране на  дарения за подпомагане на семействата на починалите медици.

Сподели в: