Върни се горе

Относно: обучението на ученици от 5-ти до 12-ти клас.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

            

Поради обявената извънредна епидемична обстановка с мои заповеди са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, които касаят общи противоепидемични мерки и ограничителни мерки по отношение на различни дейности, в т.ч. и преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, предвид реалната възможност за осъществяване механизма на предаване на причинителя на COVID-19 в тези места и последващо заболяване на възприемчиви лица.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията подчертава, че при въвеждане на стратегии за

ограничаване на COVID-19 следва да се има предвид евентуалното забавяне (до 40 дни) от въвеждането на мерките и техния ефект върху развитието на епидемията и че този период е значително по-дълъг от инкубационния период на инфекцията. Причина за това може да е времето, което е необходимо за отчитане на резултат по отношение прекъсване механизма на предаване на инфекцията, както и евентуално забавяне в съобщаването, поради натоварване и натрупано закъснение.

Поради гореизложеното и в резултат на оценка на съответни показатели, като брой регистрирани случаи и засегнати възрастови групи, 14-дневна заболяемост на територията на страната и по области, хоспитализирани лица с COVID-19, вкл. и в интензивни структури на лечебните заведения за болнична помощ, 14-дневна смъртност и др., на база на които се предлагат конкретни поетапни мерки по деескалация на въведените ограничения, от                                   4 януари 2021г. са възобновени присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа на личностното развитие,  а от 16 януари е възобновено присъственото провеждане на изпити и индивидуални дейности, практически часове, олимпиади и състезания за всички ученици от 1 до 12 клас включително.

Поетапното и плавно връщане на присъственото обучение на учениците ще позволи изготвянето на експертна оценка за развитието на епидемичния процес с оглед влиянието на възобновяването на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. От наличните данни в световен и национален план е видно, че новия коронавирус продължава да циркулира и в условията на въведените ограничения, но всяка тяхна прибързана отмяна води до ново увеличаване на заболелите и регистриране на последващи епидемични вълни.

Напомням, че на територията на страната са въведени и общи противоепидемични мерки, като задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, с които се цели при провеждане на дейности, които не са забранени, да се осигури ефективна защита на гражданите от заразяване, както и опазване живота на лицата от рискови за заболяването групи.

Мерките са в съответствие с препоръките и насоките на Световна здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, чрез които се цели прекъсване на механизма на предаване на инфекцията между хората на закрити и открити обществени места.

Считаме, че за успешното справяне със съществуващата епидемична обстановка от COVID-19 е от значение споделената отговорност и личния пример на родителите, останалите членове на домакинството и обществото при спазване на основните противоепидемични мерки, с оглед запазване на постигнатото по отношение на епидемичния процес от COVID-19 в страната.

Сподели в: