Върни се горе

Относно: броят на заявените ваксини срещу COVID-19 в Република България

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

          

Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID–19 (обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.) предоставя мандат на Европейската комисия да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техните производители („Advance Purchase Agreement“).

Съгласно Споразумението, Европейската комисия предлага на държавите членки да сключи от тяхно име два вида предварителни споразумения: такива, даващи право за придобиване на дози ваксини и такива, които съдържат задължение за придобиване на дози ваксини.       

Република България участва в 6 предварителни споразумения за закупуване на ваксини срещу COVID-19 за общо над 13 милиона дози ваксина, които при наличната информация за двудозов режим на приложение, гарантира достъп на цялото население на страната до препоръчителна профилактична и безплатна ваксинация.

До момента две ваксини срещу COVID-19 бяха оценени като безопасни и ефикасни и получиха одобрение за употреба от Европейската комисия.

Публично достъпни на страницата на Министерството на здравеопазването са индикативните количества и срокове на доставка на двете разрешени за употреба ваксини. Всяка потвърдена от производителя доставка се обявява публично с количество и дата на доставяне.

В най-скоро време се очаква издаването на одобрение за употреба от Европейската комисия на още един производител. С увеличаване на производствения капацитет на производителите се очаква и количествата по следващите доставки да се увеличат.

Относно въпросът Ви обмисля ли се закупуване на други ваксини извън договорените от ЕС, Ви информирам следното:

Като държава-членка на Европейския съюз Република България прилага изцяло европейското законодателство в областта на лекарствените продукти в хуманната медицина. В случай че се налага набавяне на още ваксина срещу COVID-19 за задоволяване на нуждите на страната, Министерството на здравеопазването няма да се поколебае да предложи закупуването на ваксина и от производител извън Европейския съюз, чийто документи са оценени по същата процедура като безопасни и ефикасни от Европейската агенция по лекарствата и са одобрени за употреба от Европейската комисия.  

Сподели в: