Върни се горе

Относно: кампанията за ваксиниране на населението

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

             

Заразните и паразитните болести, които съгласно чл. 2 на Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет са 65. От тях срещу 11 ваксинопредотвратими заразни заболявания се извършват задължителни имунизации и реимунизации: вирусен хепатит тип Б, туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококови инфекции, морбили, епидемичен паротит и рубеола.

След внос на вируса на морбили от Италия и Германия в средата на м.февруари.2019 г. в областите  Благоевград, Софийска и София-град възникна взрив от морбили.

Към 17.06.2019 г. са регистрирани 933 случая на морбили. Най-засегнати са децата във възрастовите групи: 0-1 г. - 140 случая.; 1- 4 г. - 287 и 5 - 9 г. - 275.

За ограничаването на заболяването  Министерство на здравеопазването, чрез своите регионални структури, предприе необходимите противоепидемични и профилактични мерки, а именно: активно издирване от личните лекари на деца от 13 месеца до 18 год., които са с непълен имунизационен статус за възрастта; ранно откриване на клиничните симптоми на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение; консултация с инфекционист на всеки заболял със съмнение за морбили, насочване за хоспитализация и лечение; изолация на пациенти с фебрилитет до уточняване на диагнозата; осигуряване на леглови капацитет за прием на болни; лабораторно потвърждение на инфекцията в Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести; поддържане на актуална информация за епидемичната обстановка и предприетите мерки на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции.

В Министерство на здравеопазването е създаден Национален координационен съвет за контрол на морбили, за анализ на обстановката, оценка на етапното изпълнение на мерките, предложения за предприемане на нови мерки и др.

За изпълнението на цитираните профилактични имунизационни мерки са осигурени мобилни кабинети за обхващане на подлежащите в областите  София-град и Благоевград, а в Софийска област е разкрит временен имунизационен кабинет. В страната са осигурени достатъчни количества ваксина срещу морбили за обхващане на подлежащите деца. Здравните медиатори по места оказват съдействие по отношение на издирване на неимунизираните, разясняване на нуждата от своевременно търсене на медицинска помощ при заболяване и повишаване на информираността на населението.

В резултат на това, през първите 5 месеца на 2019 г. са издирени и обхванати с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола общо 68 559 деца във всички области на страната. Към настоящия момент заболяването е регистрирано в единадесет области. С най-висока заболяемост на 100 хил. население е Софийска област – 296 сл., следвана от  области Кюстендил – 105 сл., Благоевград – 172 сл. и София-град –305 сл. Останалите седем засегнати области са Бургас, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив и Русе, където са регистрирани единични случаи или малки епидемични взривове, като в пет от тях (Бургас, Велико Търново, Пловдив, Русе и Перник) от последния регистриран случай е изтекъл повече от един инкубационен период, без да се регистрира нов случай.

През последния месец няма нови засегнати административни райони на страната.  Към момента се отчита тенденция на задържане на развитието на епидемичния процес.

При евентуална промяна в епидемичната обстановка,  Националният координационен съвет за контрол на морбили ще предложи на министъра на здравеопазването допълнителни противоепидемични мерки на база на извършен анализ и оценка на риска.

Сподели в: