Върни се горе

Относно: Готовността на националната здравна система за реакция при донорски ситуации

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

 

Общо 34 болници в цялата страна са лицензирани като донорски центрове от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Със заповеди на директорите на съответните лечебни заведения са определени като координатори по трупно донорство един или двама лекари анестезиолози.

От посочените 34 болници  7 лечебни заведения са получили разрешения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за трансплантация на органи -  т. нар. „трансплантационни центрове“. В тях директорите са утвърдили графици за денонощно разположение на трансплан­тационни екипи според изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицинския стандарт в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

Специализирани екипи за реакция при донорска ситуация са разположени в донорските бази (34 на брой) и в т. нар. „трансплантационни центрове“ (7 на брой). Донорските бази се намират в повечето от областните многопрофилни болници (18), в университетски болници (11 бр.) и в някои частни болници (5), като разделението е условно. Трансплантационните центрове се намират в градовете София и Варна. Подготвили сме списък на донорските бази и списък на трансплантационните центрове,  получили разрешение за отделните видове органна трансплантация. При желание от Ваша страна – ще Ви ги предоставим.

От обявените донорски ситуации на първо място се предлагат органи за трансплантация на български пациенти. В случай че няма подходящи реципиенти, ИАМН има възможност да ги предложи на други европейски организации за обмен на органи.

През 2018 г. при всеки случай на установена мозъчна смърт, при който не са били налице медицински противопоказания или отказ от близките, са осъществени експлантация с последваща трансплантация на органи.

През същата година при 16 ситуации на доказана мозъчна смърт са експлантирани 43 органа и са направени следните трансплантации: 24 бъбречни, 14 чернодробни, 4 сърдечни. Един бъбрек не е трансплантиран поради установена малформация. В периода август-декември 2018 г. на Евротрансплант са предоставени 2 черни дроба, 1 бял дроб и 2 бъбрека.

През 2019 г. до момента има 5 случая на доказана мозъчна смърт, завършили с експлантация и последваща трансплантация на 6 бъбрека, 4 черни дроба, 1 сърце, като всички трансплантации са извършени в страната. Няма реализиран обмен на органи с Евротрансплант.

Сподели в: